Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Áp dụng thành công các công cụ cải tiến năng suất

00:00 | 21/08/2018
Nhờ áp dụng thành công các bộ công cụ cải tiến năng suất như Kaizen, 5S, BSC, Lean, Six sigma, TPS mà Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến dần đến mục tiêu sản phẩm đèn Led chiếm 50% doanh thu vào năm 2020.
ap dung thanh cong cac cong cu cai tien nang suat
Nhờ áp dụng các bộ công cụ cải tiến năng suất, Rạng Đông đã giảm nhiều lao động nhưng doanh thu vẫn tăng

Đẩy mạnh áp dụng các công cụ cải tiến

Với mục tiêu đề ra đến năm 2020 doanh thu sản phẩm đèn LED sẽ chiếm 50% tổng doanh thu của Rạng Đông đạt khoảng 2.450 tỷ, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 1.100 tỷ, cùng với các công cụ cải tiến khác, công ty đã quyết định đẩy mạnh áp dụng Kaizen vào sản xuất và chia ra làm 2 giai đoạn để thực hiện.

Theo đó, giai đoạn 1, Rạng Đông tập trung cải tiến để nâng cao năng suất lao động thông qua cân bằng dây chuyền (BSC), thực hiện Lean và 7 Kaizen tại dây chuyền lắp ráp đèn LED Bulb. Từ kết quả của dây chuyền lắp ráp đèn LED Bulb, công ty đã triển khai nhân rộng ra các dây chuyền sản xuất khác để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm cũng như thương hiệu Rạng Đông trên thị trường.

Sau khi áp dụng biện pháp cải tiến và nâng cao năng suất thì hiện nay năng suất của nhà máy tăng lên từ 10-30%, nhiều dây chuyền tăng tới 50%. Thông qua công cụ Lean, năng suất lao động cũng tăng lên 70% so với khi chưa thực hiện Lean. Từ 17 lao động dây chuyền đã giảm xuống 12 lao động, sản lượng tăng từ 10.000 lên 12.000, ước giảm chi phí khoảng 625 triệu đồng/năm và giảm chi phí đầu tư dây chuyền khoảng 1,2tỷ đồng.

Giảm thiểu lỗi và lãng phí

Giai đoạn 2, công ty tiếp tục thực hiện giảm lỗi và chi phí không cần thiết theo phương pháp DMAIC. Qua phân tích bảng biểu đồ Pareto và xác định công đoạn gây lỗi nhiều nhất, từ đó, phân tích và xác định nguyên nhân, tập trung sửa và cải tiến bằng giải pháp Kaizen để loại bỏ các bước công việc không mang lại giá trị.

Kết quả, chỉ sau 1 năm triển khai giải pháp cải tiến dây chuyền đèn LED Buld đã giảm thiểu lỗi từ 0,73% xuống còn 0,43%, giảm từ 19 bước không tạo ra giá trị xuống còn 9 bước, ước tính tiết kiệm được 125 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng giám đốc Công ty - cho biết, triển khai Chương trình tự động hóa kết hợp với cải tiến tổ chức, hợp lý hóa dây chuyền, cải tiến kỹ thuật và phong trào TPS, kết quả năm 2016, Rạng Đông đã giảm 250 lao động, năm 2017 giảm 192 lao động, nhưng doanh thu và hiệu quả vẫn không ngừng tăng trên 10%/ năm.

“Người lao động trên dây chuyền, được đào tạo cách xác định, phân tích vấn đề, phương pháp giải quyết và cải tiến công việc mình làm nhằm giảm 7 lãng phí, cải tiến công việc mang lại năng suất lao động cao hơn” - ông Thăng khẳng định.

Năm 2017, Rạng Đông có doanh thu tiêu thụ đạt 3.270 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2016; lợi nhuận đạt 270,7 tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,9 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 8% so với năm 2016.

Thu Hường

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/