Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 05:40
Xin chờ trong giây lát...

76 năm ngày độc lập: Bước chuyển mình của kinh tế Việt Nam

02/09/2021 06:00
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đây, nền kinh đất nước bắt đầu bước vào các giai đoạn xây dựng chế độ kinh tế mới với nhiều khó khăn để vừa phục vụ kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.