Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 01/10/2020 13:37
Xin chờ trong giây lát...

50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/09/2019 10:08
Đã 50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.