Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 19:37

VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ

16:56 | 31/05/2018
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản số 3836/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 15.706.230.150.000 đồng lên 25.299.868.790.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/3/2018 và được Hội đồng quản trị của VPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 20/4/2018.

NHNN yêu cầu hội đồng quản trị VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép cho NHNN.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VPBank, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên 27.799 tỷ đồng thông qua 5 đợt phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức và chia thưởng tỷ lệ 30%; phát hành ESOP với tổng mệnh giá gần 337 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ tối đa 15% trước phát hành; chia thưởng trong nguồn thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ sau khi mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Hoàng Tuấn