Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 22:13

Vẫn còn nhiều tồn tại trong xây dựng pháp luật

14:51 | 08/06/2018
Đây là đánh giá của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTV) về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, đại diện UBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Nguyễn Khắc Định - cho rằng, dù đã có chuyển biến tích cực song công tác xây dựng pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế chưa được khắc phục triệt để.

Cụ thể, việc lập chương trình chưa sát thực tế, chưa dự báo đầy đủ yêu cầu của thực tiễn; công tác tổng kết thực tiễn trong xây dựng luật chưa toàn diện; một số báo cáo đánh giá tác động chính sách còn sơ sài; nhiều trường hợp cơ quan soạn thảo chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ xây dựng pháp luật, chưa dành thời gian hợp lý, đề cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị dự án; hồ sơ gửi chậm; việc lấy ý kiến còn hình thức; công tác thẩm định, thẩm tra một số dự án chất lượng chưa cao; vẫn còn có ý kiến của đại biểu Quốc hội chưa được tiếp thu, giải trình thỏa đáng; việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành chưa được khắc phục triệt để; chưa xác định rõ trách nhiệm và chế tài trong việc chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản...

"UBTV Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới; sẽ cùng với Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chương trình" - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các ý kiến của đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với danh mục dự án được điều chỉnh năm 2018 và cho rằng sự điều chỉnh như vậy là hợp lý và cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, Bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 34/2017/QH14 các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6); Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6); Nghị quyết của UBTV Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Quốc hội cũng điều chỉnh lùi thời gian cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 đối với  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự sang Kỳ họp thứ 6. Lùi thời gian cho ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường tại Kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Đồng thời đưa ra khỏi Chương trình năm 2018 ba dự án Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Công an xã.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 sẽ bao gồm 18 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết. Trong đó tại Kỳ họp thứ 7, xem xét thông qua 7 dự án luật, cho ý kiến 9 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến về 3 dự án luật.

Trong chiều 8/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Đồng thời tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trồng trọt.

Đình Dũng - Nguyễn Hạnh