Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/08/2018 05:54

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát trực tiếp ATTP: Nhiều kết quả tích cực

06:10 | 08/04/2018
Những năm gần đây, nhờ sự tham gia giám sát trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, công tác an toàn thực phẩm (ATTP) đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Đẩy mạnh kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm

Đánh giá sau 2 năm triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam về ATTP cho thấy, hầu hết các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, có kế hoạch triển khai đến tận cơ sở. Đến nay, đã có 18 tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp về ATTP giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam. Cũng trong 2 năm qua, có 41/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia 160 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành và chủ trì tổ chức các đoàn đi giám sát chuyên ngành về ATTP. Công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, chất lượng kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình chặt chẽ. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ATTP của các cơ sở chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi…

Đáng chú ý, công tác xây dựng và nhân rộng mô hình về ATTP được các địa phương chú trọng triển khai. Cả nước hiện đã xây dựng 346 mô hình về ATTP ở các địa phương. Điển hình như Cà Mau có 150 mô hình, tập trung nhiều vào trồng rau an toàn trong nhà lưới, rau an toàn và dưa hấu đạt chuẩn VietGAP; Bình Thuận có 14 mô hình chuỗi (trái thanh long, rau an toàn, thịt sạch, mủ trôm, thủy sản); Đăk Nông có 6 mô hình kiểm soát điều kiện ATTP…

Để công tác ATTP đảm bảo tới tận xã, phường, thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung các văn bản pháp luật và ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình, quy định sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Các địa phương cũng sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra giám sát ATTP xuống từng khu dân cư, xã, phường, đồng thời nhân rộng các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành tập trung rà soát các tiêu chí như: Số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP; các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí ATTP; số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn...

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn, hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế sạch, thực phẩm an toàn.

Thanh Tâm