Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

TP. Hồ Chí Minh: Sôi động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

10:02 | 13/10/2017
TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo từ đầu năm 2017 đến nay với rất nhiều kết quả tích cực, thiết thực. 
Nhiều nghiên cứu KHCN đã được chuyển giao ứng dụng

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng/2017 thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế cho hơn 2.800 nhân sự của hơn 850 tổ chức và hơn 1.100 DN được đào tạo về đổi mới sáng tạo, năng suất - chất lượng, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ tư vấn về năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, sử dụng Quỹ khoa học công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đổi mới sáng tạo…

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho 497 dự án khởi nghiệp thông qua các hoạt động kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức tư vấn; Chương trình Speedup 2017 đã tiếp nhận 52 dự án, tổ chức xét duyệt 26 dự án, chọn được 14 dự án hỗ trợ với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng; Đào tạo cộng đồng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho hơn 130 nhóm khởi nghiệp.

Thực hiện hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 115 giảng viên để hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng lực về kiến thức tiền khởi nghiệp cho 2.300 sinh viên của hơn 35 trường đại học thông qua các buổi đào tạo, hội thảo và kết nối; Xây dựng tài liệu tập huấn đổi mới sáng tạo cấp cơ sở; Khu công nghệ cao tổ chức cuộc thi IoT Startup 2017 (tháng 4-10/2017) đã nhận được 80 dự án đăng ký, thu hút 30.000 lượt quan tâm theo dõi.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thành phố tổ chức Hội đồng tư vấn xét chọn 52 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kết quả có 36 nhiệm vụ đạt yêu cầu; tổ chức nghiệm thu 40 nhiệm vụ, trong đó tỉ lệ ứng dụng trực tiếp đạt 42,5%, công bố khoa học 56 bài báo trong nước, 14 bài báo quốc tế.

Các sở ban ngành thành phố đã triển khai nghiên cứu 376 đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực thành phố quan tâm như nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, khoa học quản lý, khoa học xã hội; đã triển khai ứng dụng 31 mô hình, giải pháp công nghệ trong hoạt động sản xuất, quản lý, điều hành thuộc các lĩnh vực y tế, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y sinh, giao thông vận tải.

Nâng cao tiềm lực KHCN, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận tổ chức khoa học và công nghệ cho 13 trường hợp với số vốn đăng ký trên 112 tỷ đồng, nâng tổng số tổ chức KHCN được cấp giấy chứng nhận là 246 tổ chức, với tổng số vốn đăng ký khoảng 823 tỷ đồng; xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hỗ trợ 4 ngành công nghiệp trọng yếu và triển khai Đề án liên kết nguồn lực thông tin KHCN; triển khai chương trình hỗ trợ hình thành tổ chức KHCN theo mô hình tiên tiến và đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KHCN.

Thị trường KHCN được kết nối tốt với cổng thông tin giao dịch công nghệ trực tuyến với phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh đã kết nối DN với nhà cung cấp, các tổ chức tư vấn, tài chính, mạng lưới chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Cổng thông tin giao dịch công nghệ trực tuyến phiên bản tiếng Việt hiện đang chào bán 1.530 công nghệ và thiết bị của 287 nhà cung ứng, có 43 dự án đang kêu gọi đầu tư và 25 dự án khởi nghiệp. 

Thanh Thanh