Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/09/2018 11:28

TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên thành lập Tổ công tác về đầu tư

09:57 | 04/01/2018
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn TP do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm Tổ trưởng và các Phó Chủ tịch UBND TP làm Tổ phó. Việc thành lập Tổ công tác là một trong những hành động đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi xác định quyết sách tăng cường thu hút vốn đầu tư trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP năm 2018. 

TP. Hồ Chí Minh với những nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, phục vụ DN (DN đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh)

Theo quy chế hoạt động của Tổ công tác, cơ quan chủ trì xử lý hồ sơ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, xử lý, giải quyết hoặc tham mưu UBND TP giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật có liên quan; kịp thời báo cáo Tổ trưởng các vướng mắc khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ, đề xuất biện pháp giải quyết để không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Tổ công tác có nhiệm vụ xem xét và giải quyết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn TP; tham mưu cho UBND TP, báo cáo HĐND TP, Thủ tướng, Quốc hội đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, Thủ tướng; đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn vượt thẩm quyền...

Khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất đầu tư dự án của nhà đầu tư, cơ quan thường trực Tổ công tác có 2 ngày làm việc để nghiên cứu hồ sơ: đơn đề xuất dự án, các hồ sơ pháp lý về sử dụng đất và quy hoạch tại địa điểm đầu tư (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, có cơ sở để tham mưu cho Tổ trưởng, trong thời hạn 2 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan thường trực gửi báo cáo đề xuất cho tổ trưởng xem xét quyết định, đồng thời triển khai các bước thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy trình, kịp thời giải quyết thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội do Tổ công tác tham mưu bao gồm dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định...

Tổ công tác cũng tham mưu các dự án (không phân biệt nguồn vốn) thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; Xây dựng và kinh doanh sân gôn; Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế…

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nguyên tắc tập thể và Tổ trưởng quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Tổ trưởng sẽ là người quyết định.

Thanh Thanh