Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 20/09/2018 10:27
Thỏa thuận toàn cầu và thương mại:

Toàn diện hơn để tối đa hóa lợi ích kinh tế

15:08 | 24/11/2017
Đó là thông điệp của Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo tại phiên Hội thảo chuyên đề cấp cao về thỏa thuận toàn cầu và thương mại được tổ chức ngày 22/11.

Hội thảo chuyên đề cấp cao ngày 22/11/2017 của WTO

Ông Azevedo nhấn mạnh sự toàn diện của thương mại toàn cầu là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay và là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi người được hưởng lợi từ hội nhập kinh tế. Với chủ đề “Làm cho toàn cầu hóa gần gũi với tất cả mọi người”, hội thảo chuyên đề cấp cao có sự đồng chủ trì của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven.

Toàn cầu hóa đã đạt được nhiều tiến triển nói chung và chúng ta cần phải công nhận rằng, không phải tất cả người dân đều tham gia và hưởng lợi từ tiến trình này. Điều này có nghĩa là cần sử dụng tất cả các công cụ có thể để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển, tạo việc làm và phát triển toàn diện. Ông Azevedo nhấn mạnh vai trò chủ chốt của WTO là: “Một diễn đàn cho các chính phủ gặp gỡ, trao đổi, đàm phán và thảo luận cách thức tối đa hóa lợi ích của thay đổi kinh tế và tối thiểu hóa bất kỳ hệ quả trái chiều nào”. Đây cũng là mục tiêu được tập trung cho Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 (MC11) tại Bunenos Aires vào tháng 12/2017 với hàng loạt vấn đề sẽ được thảo luận, bao gồm cả cách để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác lợi ích thương mại, nâng cao tiềm năng của thương mại điện tử để đảm bảo nhiều người tham gia vào dòng chảy thương mại toàn cầu, Hội nghị MC 11 sẽ là cơ hội quan trọng để giải quyết các vấn đề đặt ra.

Thỏa thuận toàn cầu là quan hệ đối tác toàn cầu với mục tiêu cùng giải quyết các thách thức trên thị trường lao động toàn cầu và làm cho mọi người dân được hưởng lợi từ toàn cầu hóa, xuất phát từ sáng kiến “đối thoại thương mại” của WTO. Sáng kiến này nhằm mở rộng và lắng nghe các ý kiến mới cũng như đảm bảo các bên liên quan có thể nêu các vấn đề quan trọng được trao đổi trong khuôn khổ WTO. WTO và Chính phủ Thụy Điển đang phối hợp thực hiện nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này bằng cách tập hợp các chính sách điều chỉnh ở các quốc gia được lựa chọn. Nghiên cứu sẽ dựa vào Báo cáo Thương mại thế giới năm 2017 của WTO và đưa ra các bài học kinh nghiệm cho các nước.

Hội thảo chuyên đề cấp cao của WTO còn có sự tham dự và trao đổi quan điểm của Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) - Guy Ryder, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới - Børge Brende, Bộ trưởng Lao động và xã hội Ethiopia - Abdulfatah Abdullahim Hassan, và đại diện từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), các doanh nghiệp, hiệp hội và các nhà kinh tế học chuyên về các vấn đề thương mại. Mục tiêu chung của sáng kiến Thỏa thuận toàn cầu là tăng cường sự kết nối người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng, trở thành công cụ để giúp đạt được mục tiêu số 8 của Liên Hiệp quốc về tăng trưởng kinh tế và việc làm, cũng như mục tiêu số 10 về giảm bất bình đẳng. 

Việt Dũng