Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/08/2018 02:35

Tín dụng chính sách tại Lai Châu: Trên 87% cho vay tới đồng bào dân tộc thiểu số

14:34 | 04/05/2018
Đã có gần 45.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Lai Châu đang vay vốn trong các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ là 1.582.887 triệu đồng, chiếm 87,7% tổng dư nợ các chương trình trên địa bàn.  

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lai Châu, diễn ra sáng nay, 4/5 tại Lai Châu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An, nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có chính sách đối với đồng bào DTTS, trong những năm qua UBND tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Lai Châu trong quá trình hoạt động; chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh trong công tác triển khai các chương trình tín dụng. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 44,87% năm 2007 xuống còn 29,68% năm 2017.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc chi nhánh tỉnh Lai Châu Hoàng Minh Tế cho biết: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/3/2018 đạt 1.803.912 triệu đồng, tăng 1.757.977 triệu đồng so với thời điểm nhận bàn giao (45.935 triệu đồng); 48.874 hộ vay, tăng 42.905 hộ vay so với thời điểm nhận bàn giao với 62.563 món vay còn dư nợ, trong đó số hộ DTTS đang vay trong các chương trình tín dụng còn dư nợ là 44.977, chiếm 92% số hộ vay vốn; số món vay là 56.131, chiếm 89,7%/tổng số món vay; Với tổng dư nợ hộ đồng bào DTTS là 1.582.887 triệu đồng, chiếm 87,7% tổng dư nợ các chương trình trên địa bàn.

Nguồn vốn từ tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình nói chung và hộ đồng bào DTTS nói riêng; giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và giúp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số dần nâng cao chất lượng cuộc sống; Giúp cho đồng bào DTTS nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trình độ quản lý vốn để dần vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, là thông qua sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đã tác động đến nhận thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Để hoạt động tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy hiệu quả  Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề xuất: Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện duy trì nguồn vốn nhà nước đầu tư cho tín dụng chính sách và chuyển cho NHCSXH kịp thời, để NHCSXH có điều kiện chủ động trong việc triển khai cho vay theo chương trình của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành liên quan rà soát xây dựng các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách tín dụng đặc thù cho vùng, địa phương.

 Riêng tại Lai Châu, ông Thắng đề nghị cơ quan Dân tộc, các Sở, ngành tại tỉnh Lai Châu tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đẩy mạnh chương trình khuyến nông, hỗ trợ xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình kinh tế hộ, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia, đồng thời kết hợp với chính sách tín dụng ưu đãi để giúp người nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi.

Thùy Linh

Bảng tỷ giá - Vietinbank Chi tiết»
Mua vào Bán ra
AUD - 16,722.0
CAD - 17,519.0
CHF - 23,151.0
CNY - -
DKK - -
EUR - #26,241.0
- &26,221.0
GBP - 29,228.0
HKD - 2,927.0
JPY - 207.93
KRW - 18.81
LAK - -
NOK - -
NZD - 15,123.0
SEK - -
SGD - 16,708.0
THB - 647.30
USD 22,691.0 #23,255.0
\ &23,245.0