Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 00:12

Tìm giải pháp cho mô hình điểm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp

00:05 | 08/01/2017
Làm thế nào để xây dựng chuỗi giá trị và phát triển kênh phân phối nông sản vào thị trường quốc tế và nội địa; Tây Ninh có thể trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp trong 5 năm tới hay không?... 

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Hội thảo quốc tế: “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh”, do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu Cơ, Tạp chí Nhà Quản lý tổ chức ngày 6/1/2017.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang, cùng đại điện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học.

Việt Nam sở hữu điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Diện tích thu hoạch toàn quốc cho các sản phẩm rau quả là 1,6 triệu hecta. Bên cạnh đó, 46,3% dân số Việt Nam (52,9 triệu người) đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, cao hơn mức trung bình của thế giới là 30,7%.

Tuy nhiên hiện tại chỉ có 145 doanh nghiệp (DN) chế biến rau quả tại Việt Nam, chiếm 2,19% trong số các DN đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Công suất trung bình đạt 826,630 tấn/năm trong khi tổng sản xuất rau quả tươi đạt 22,1 triệu tấn/năm. Mức độ chế biến trong ngành công nghiệp rau quả chỉ là 4%, thấp hơn mức trung bình của thế giới.

Theo ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh, số lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, chất lượng còn hạn chế, sản lượng xuất khẩu còn ít, nhất là vào thị trường có yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng cao như Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu, Hoa Kỳ.... Do lối canh tác truyền thống theo hộ nông dân hoặc tổ hợp tác nhỏ lẻ nên sản xuất vừa manh mún vừa thiếu đồng bộ, chất lượng sản phẩm hàng hóa không đồng nhất, sức cạnh tranh thấp, thị trường tiêu thụ không ổn định, nông dân thu nhập thấp.

Trước yêu cầu cấp thiết phải đưa nền nông nghiệp chuyển dịch lên nền sản xuất hiện đại, an toàn, hiệu quả và bền vững, Hội thảo tập trung vào một số nội dung chính: Những chủ trương lớn để tái cấu trúc nền nông nghiệp hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới theo hướng phát triển chuỗi giá trị; Phát triển công nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao; Phát triển kênh phân phối nông sản vào thị trường quốc tế và nội địa; Giải pháp tài chính và các nguồn nhân lực đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam là đất nước có đủ điều kiện để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong thời gian tới, tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm có chuỗi giá trị gia tăng cao có sức canh tranh quốc tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn, đảm bảo nền nông nghiệp hàng hóa của nước ta có đủ thực lực để đứng vững và phát triển trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Theo đó, để  “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh” có kết quả cần thực hiện đồng bộ từ quy hoạch phát triển ngành hàng, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất từ cung ứng đầu vào, tổ chức sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo vốn, lao động, ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ cao trong sản xuất, dịch vụ logistic. Trong đó, doanh nghiệp có vai trò quan trọng đảm bảo sự hoạt động của toàn chuỗi giá trị.

 

Thùy Linh