Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 16/08/2018 15:51
Ông Vũ Đức Quyết - Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh:

Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

06:09 | 08/02/2018
Năm 2018, Sở Công Thương Bắc Ninh đẩy mạnh nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của các phòng chuyên môn, gắn với công tác cải cách hành chính.   
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở tiếp tục rà soát, rút ngắn ít nhất 1 ngày đối với thủ tục hành chính (TTHC) quy định đến 5 ngày, rút 2 ngày đối với thủ tục quy định đến 10 ngày và 5 - 7 ngày đối với thủ tục quy định trên 20 ngày. Việc rút ngắn thời gian không làm giảm chất lượng, tính thuận tiện, đơn giản khi thụ lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương sẽ nâng cao chất lượng quản lý văn bản, điều hành, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4; thực hiện cải cách chế độ công vụ, tăng cường tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình các hoạt động. Đồng thời, hướng dẫn và cụ thể hóa các quy định, nội dung phân cấp quản lý cho các huyện, thị, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp triển khai các quy hoạch được duyệt thành các dự án, đề án cụ thể. 

Năm 2017, Sở Công Thương Bắc Ninh đã đẩy mạnh cải cách TTHC bằng việc chuyển toàn bộ các TTHC công của Sở sang giải quyết tại Trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, cải thiện chỉ số phục vụ hành chính công PAPI... 

Thanh Tâm