Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/09/2018 11:23

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

18:17 | 09/01/2018
Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt vào năm 2018 (Ảnh Internet)

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kết quả điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng trong năm 2017 đã đạt được các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, trong năm 2017, NHNN đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng (TCTD) giảm lãi suất cho vay và tăng cường khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%. Ước cả năm, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng khoảng 16%, sát với chỉ tiêu định hướng đề ra khoảng 16- 18% từ đầu năm.

Năm 2017, NHNN đã tập trung các giải pháp giảm lãi suất cho vay, nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, để thúc đẩy tăng rưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, trên cơ sở diễn biến lạm phát có chiều hướng tăng chậm và có khả năng kiểm soát theo mục tiêu 4% được Quốc hội đề ra, hoạt động các TCTD diễn biến tích cực, NHNN đã giảm 0,25%/ năm các mức lãi suất điều hành; giảm 0,5% trần lãi suất cho vay ngắn đối với các lĩnh vực ưu tiên. Kết quả, các TCTD đã giảm 0,5%/ năm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên; tích cực giảm lãi suất một số chương trình tín dụng hỗ trợ phát triển DN với lãi suất thấp hơn trần của NHNN…

Công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trong năm 2017 cũng đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm, NHNN đã sớm phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án điều tra sự hài lòng của người dân, DN với hoạt động giải quyết TCHC của NHNN; Ban hành danh mục tổng thể chế độ báo cáo và tổ chức rà soát theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ DN, người dân trong tiếp cận vốn ngân hàng…

Dựa trên cơ sở, chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và các đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế, vĩ mô, tiền tệ, năm 2018, NHNN sẽ tập trung thực hiện các giải pháp, bao gồm: Điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và trên cơ sở đảm bảo các hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính; Tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi.

Năm 2018, NHNN sẽ điều hành tín dụng theo hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán trong nền kinh tế, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016- 2020; phát triển công nghệ ngân hàng và dịch vụ thanh toán, nâng cao hiệu quả và tính an toàn hệ thống thanh toán của ngân hàng Việt Nam, từng bước xây dựng, triển khai các ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

 

Nguyễn Hòa