Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

09:35 | 11/04/2018
Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung chính tại buổi làm việc là đánh giá về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư công. Từ đó, đưa ra những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư- ông Lê Quang Mạnh đã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020. Trên cơ sở tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng. Trong đó, quy định trích 10% dự phòng chung theo từng nguồn vốn, tổng số vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020 được phép phân bổ tối đa là 1.800.000 tỷ đồng.

Đến nay, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được triển khai, phân bổ và được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đạt 1.642.828,563 tỷ đồng, bằng 91,3% tổng mức kế hoạch được Quốc hội quyết định- ông Lê Quang Mạnh cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, 2 năm qua, công tác triển khai vốn đầu tư công đã có nhiều nỗ lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, công tác thực hiện đầu tư công vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, cụ thể giao vốn cho các địa phương vẫn còn chậm, khiến giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm.

Đặc biệt, hiện Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu đầu tư công. Thời gian tới, chúng ta cần triển khai, thực hiện đề án này như thế nào để công tác quản lý, đầu tư công đạt được hiệu quả- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đánh giá về mặt được của kế hoạch đầu tư công trung hạn, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh cho rằng, đây là bước đột phá quan trọng trong quản lý nhà nước về đầu tư công, cho thấy bức tranh toàn cảnh về mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công, phương án phân bổ vốn, các giải pháp huy động và nguồn lực triển khai thực hiện. Trên cơ sở biết rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trung hạn, các bộ, ngành và địa phương hoàn toàn chủ động trong việc phân bổ, bố trí vốn cho các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hiệu quả nhất, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng bị động, tâm lý ỉ lại, tư tưởng xin cho, tình trạng cắt khúc trong đầu tư, mất cân đối trong bố trí ngân sách.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã tạo ra sự đổi mới căn bản trong việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Đối với các dự án mới, ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa, có quy mô từ nhóm B trở lên. Các dự án quy mô nhỏ bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Đồng thời với đó, việc triển khai bố trí kế hoạch trung hạn nhằm thanh toán dứt điểm số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương đến ngày 31/12/2014, thu hồi cơ bản số vốn ứng trước kế hoạch trong giai đoạn chưa có nguồn vốn để thu hồi…

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn còn những tồn tại, do khả năng cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, nhu cầu chi thường xuyên lớn nên tỷ trọng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) còn lại rất thấp, chỉ chiếm khoảng 25% tổng chi NSNN, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Cùng với đó, còn nhiều dự án, chủ yếu tại các địa phương chưa bố trí được vốn trong kế hoạch trung hạn nhưng các địa phương vẫn chưa tiến hành cắt giảm, điều chỉnh, phân kỳ đầu tư hoặc bổ sung nguồn vốn khác. Cơ chế, chính sách đối với hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công- tư chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, dẫn đến hiệu quả thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ công chưa hiệu quả.

Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số giải pháp. Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai rà soát, tổng hợp, báo cáo Tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức hội nghị toàn quốc về đầu tư công, nhằm mục tiêu kết hợp đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 và đóng góp ý kiến cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Nguyễn Hòa