Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 06:30

Thừa Thiên Huế: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương thông qua thi tuyển

18:13 | 12/06/2018
Ngày 12/6, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Lương Bảy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế, thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 11/6/2018 đến ngày 10/6/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thọ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương cho ông Nguyễn Lương Bảy 

Chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương là chức danh lần đầu tiên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thi tuyển. Đây là hoạt động nằm trong đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương. Việc thi tuyển có thêm lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm. Qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh. 

Được biết, nội dung thi tuyển gồm 2 phần, phần thi về kiến thức chung gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực Công Thương; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực Công Thương; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Phần trình bày Đề án về đánh giá thực trạng của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho ngành Công Thương…

Thừa Thiên Huế là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành Trung ương được lựa chọn để thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng.

Nguyễn Tuấn