Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 00:12

Thành lập chợ biên giới Việt - Trung: Có cơ chế mới

10:45 | 14/11/2017
Từ ngày 1/12/2017, quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ được thực hiện theo Thông tư 17/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành.
Hoạt động giao thương của các cư dân biên giới sẽ có thêm nhiều thuận lợi

Việt Nam có chung đường biên giới đất liền với Trung Quốc dài khoảng 1.450 km, qua 7 tỉnh, bao gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Với vị trí địa lý gần, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội, hoạt động giao thương qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã hình thành lâu đời và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thành quả thương mại 2 chiều giữa hai quốc gia. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc đã đạt 72,7 tỷ USD, trong đó thương mại biên giới chiếm vai trò quan trọng.

Thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc chủ yếu thực hiện qua hệ thống chợ biên giới và tại khu vực này, hoạt động mua bán, giao thương hàng hóa rất sôi động. Tuy nhiên, sau quá trình phát triển, hệ thống chợ biên giới cũng bộc lộ nhiều tồn tại như công tác quản lý còn nhiều bất cập, khối lượng hàng hóa tăng nhưng chưa mạnh và ổn định…

Nhằm hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Thông tư 17/2017/TT-BCT. Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Theo đó, Sở Công Thương các tỉnh biên giới chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan gồm các Bộ: Công an, Ngoại vụ, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, UBND huyện/thị xã/thành phố biên giới thuộc tỉnh tiến hành khảo sát địa điểm, đánh giá nhu cầu thiết lập khu (điểm) chợ biên giới.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo khảo sát, đánh giá nhu cầu thiết lập khu (điểm) chợ biên giới của Sở Công Thương, UBND tỉnh có văn bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh/khu của Trung Quốc đề nghị tiến hành hội đàm hoặc cho ý kiến về việc cùng thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới tương ứng ở lãnh thổ hai bên.

Trên cơ sở hội đàm hoặc ý kiến bằng văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh/khu của Trung Quốc, UBND tỉnh biên giới có văn bản gửi Bộ Công Thương về thiết lập khu (điểm) chợ biên giới, trong đó nêu rõ việc cùng thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới tương ứng ở lãnh thổ hai bên hoặc chỉ thiết lập khu (điểm) chợ biên giới trong lãnh thổ Việt Nam.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND tỉnh biên giới, Bộ Công Thương xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan về thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Bộ Công Thương, các bộ, ngành được gửi lấy ý kiến có văn bản trả lời.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Công Thương có ý kiến về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương, UBND tỉnh biên giới ban hành Quyết định thiết lập khu (điểm) chợ biên giới; đồng thời có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương cấp tỉnh/khu của Trung Quốc về việc thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới. 

Thông tư 17/2017/TT-BCT nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc đề ra là bảo đảm tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Việt - Trung hàng năm ở mức ổn định, bền vững với khoảng 30%.

Bảo Ngọc