Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 16/08/2018 15:50

Tháng 1/2018- Huy động vốn trái phiếu Chính phủ tăng mạnh

15:14 | 01/02/2018
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 1/2018, tại HNX đã diễn ra 12 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được tổng cộng 19.365 tỷ đồng, tăng 63,3% so với tháng 12/2017. 
Khai trương hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử tại HNX

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 1/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 97,3%. Đáng chú ý là khối lượng đặt thầu của tháng 1/2018 rất cao, gấp 4,2 lần khối lượng gọi thầu.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động trong tháng 1/2018 là 4,30%/năm, kỳ hạn 7 năm lãi suất là 4,35%/năm, kỳ hạn 10 năm lãi suất trong khoảng 4,38-5,15%/năm, kỳ hạn 15 năm lãi suất trong khoảng 4,50-5,20%/năm, kỳ hạn 20 năm là 5,20%/năm, kỳ hạn 30 năm là 5,40%/năm.

So với cuối năm 2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước đã giảm trên tất cả các kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 5 năm giảm 0,22%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 20 năm giảm 0,82%/năm, 30 năm giảm 0,70%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trong tháng 1/2018 theo phương thức thông thường (outright) đạt hơn 1,06 tỷ trái phiếu, giá trị giao dịch đạt 118.000 tỷ đồng, tăng 4,3% về giá trị so với tháng 12/2017; tổng khối lượng giao dịch theo phương thức mua bán lại (repos) đạt hơn 1,15 tỷ trái phiếu, giá trị giao dịch đạt 118.000 tỷ đồng, giảm 2,6% về giá trị giao dịch so với tháng 12/2017./.

Ngọc Quỳnh