Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/08/2018 03:16

Tăng cường thanh tra thuế đối với bán hàng đa cấp

14:05 | 10/05/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có hiệu lực ngày 2/5/2018), Tổng cục Thuế đã đề nghị các cục thuế căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp, lập kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, hiện nay hoạt động đa cấp vẫn diễn ra phức tạp. Trong quá trình quản lý thuế đối với hoạt động đa cấp, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý theo quy định pháp luật về thuế đối với đơn vị kinh doanh bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế đối với các đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm về luật thuế như: Không kê khai đầy đủ thông tin về số lượng hàng bán và số tiền mua hàng thu từ từng nhà phân phối, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.

Chính vì thế, ngay khi Nghị định 40/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, Tổng cục Thuế đã gửi công văn yêu cầu các cục thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Tổng cục Thuế đã đề nghị các cục thuế căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp, phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
Tổng cục Thuế cũng đề nghị cơ quan thuế các địa phương công khai thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế kịp thời, chính xác, khách quan trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp có phát hiện các vi phạm liên quan đến các bộ, ngành thì kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định có liên quan.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cả nước hiện còn 33 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đa cấp hoạt động, nếu áp dụng Nghị định 40, gần như 100% doanh nghiệp sẽ phải bổ sung hồ sơ để đáp ứng điều kiện nếu không sẽ bị chấm dứt hoạt động. 

Thu Hà