Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 21/08/2018 08:49
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với một số mặt hàng 'nóng'

22:56 | 19/03/2017
Theo Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), trong năm 2017, Ban tiếp tục tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với một số mặt hàng "nóng", như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các mặt hàng  dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Cụ thể, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, trên cơ sở những tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016; để huy động và phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc từng bước ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong năm nay, Ban sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Ban cũng Ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 41/NQ-CP, đảm bảo các yêu cầu về định hướng, mục tiêu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và diễn biến tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương và đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Đặc biệt, Ban sẽ tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng, triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng, dầu,...

Với các Bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu chấp hành và thực hiện nghiêm các văn bản, thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; quán triệt, chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp tích cực chủ động phối hợp xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, chuyên đề, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo của BCĐ 389 quốc gia để có thông tin kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật, cơ chế, chính sách sơ hở, bất cập liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo tính khả thi và theo sát với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ...

Về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tinh thần Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015.

Trong năm, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 223.262 vụ việc vi phạm (tăng 8,23% so với năm 2015); số thu nộp NSNN từ tiền xử phạt VPHC, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt trên 21.556 tỷ đồng (tăng 59,23% so với năm 2015); khởi tố 1.560 vụ đối với 1.863 đối tượng. Kết quả này đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội - riêng 2 tháng đầu năm 2017 (dịp Tết Nguyên đán), phát hiện, xử lý 27.327 vụ vi phạm, trong đó đã khởi tố 304 vụ với 389 đối tượng liên quan.

Hoàng Châu