Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 02:22

Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ

18:06 | 14/06/2018
Chiều ngày 14/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ với 92,61% số phiếu thuận. Với 9 chương, 61 Điều, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Trước khi các đại biểu tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội - Phan Xuân Dũng - trình bày Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ. 

Trước đó, ngày 01/6/2018, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ. Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội. Bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý thêm nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật. Sau Phiên họp, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban soạn thảo - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua. 

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hoặc có hoạt động khác liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong cả nước và có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án về đo đạc và bản đồ…

TIN LIÊN QUAN
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Đình Dũng - Nguyễn Hạnh