Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 21/08/2018 08:46

Phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

10:08 | 26/01/2018
BHXH Việt Nam và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2018-2022. 
Lễ ký kết giũa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ

Phó Tổng Giám đốc BHXH - ông Phạm Lương Sơn cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Trong năm qua, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức nhiều cuộc  hội thảo, tập huấn chuyên đề BHXH, BHYT cho gần 400 cán bộ làm công tác dân số tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam và Kiên Giang giúp cho cán bộ dân số nắm được những nội dung cơ bản và kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn người dân tham gia BHXH, BHYT.

"Với gần 190 nghìn cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ, đây là những tuyên truyền viên có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông ở cơ sở. Với sự chỉ đạo của Tổng cục DS-KHHGĐ, kỳ vọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống"- ông Phạm Lương Sơn nhấn mạnh.

Mục tiêu của chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ là nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và thế mạnh của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ, cộng tác viên dân số trong công tác tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ.

Các nội dung của chương trình sẽ từng bước phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, Chương trình phối hợp là cơ sở để BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ chỉ đạo BHXH và Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Theo chương trình phối hợp, BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ cùng nhau triển khai thực hiện một số nội dung, nhu sau: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; tổ chức hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ viên chức dân số tuyến xã, công tác viên dân số thông, bản, tổ dân phố, tập trung ưu tiên các địa phương có động lực lượng lao động nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, lao động trong các làng nghề, hợp tác xã, lao động tự do, các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT thấp; căn cứ tình hình thực tế tại các tỉnh, mở rộng đại lý thu tại cộng đồng, giao nhiệm vụ cán bộ làm công tác dân số tại địa phương thực hiện kiêm nhiệm...

Trên cơ sở những kết quả mà BHXH Việt Nam đạt được trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ - ông Nguyễn Văn Tân cho hay, với đội ngũ cán bộ và cộng tác viên DS-KHHGĐ đông đảo và có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tại cơ sở, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, góp phần thực hiện BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Hoa Quỳnh