Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 26/09/2018 11:36

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: PVN phải tham gia tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước

15:53 | 12/01/2018
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sáng 12/1/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải tham gia tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể ngành dầu khí đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao. Các chỉ tiêu đều về đích trước kế hoạch năm từ 3 đến 53 ngày.

Cụ thể, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, vượt 22.900 tỷ đồng so với kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2016.

Cụ thể, vượt qua các khó khăn thách thức, Tập đoàn Dầu khí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước. PVN đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn dầu quy đổi. Có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Đáng chú ý, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%. PVN đã khai thác được 9,89 tỷ m3 khí, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 97,5 ngàn tỷ đồng, vượt 22.900 tỷ đồng so với kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2016, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, PVN vẫn còn những tồn tại do những năm trước để lại làm ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của PVN trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đó là, năng lực điều hành và khả năng kinh doanh còn hạn chế so với một số nước trong khu vực. Mô hình, phương thức quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên còn chậm được hoàn thiện, bộc lộ nhiều bất cập. Việc tái cấu trúc tập đoàn tuy đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhưng kết quả vẫn còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một số dự án đầu tư ra nước ngoài hiệu quả còn thấp, rủi ro cao. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo mô hình Tập đoàn kinh tế công nghiệp - thương mại - tài chính những năm 2006 - 2010, đã để xảy ra tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, hiệu quả thấp, thậm chí thua lỗ, lãng phí, thất thoát.

Chính những sai phạm của một số tập thể, cá nhân đã khiến Tập đoàn bị ảnh hưởng rất lớn trong thời gian qua, cả về uy tín, giá trị thương hiệu, tâm tư, tình cảm của người lao động, cả về hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Việc khắc phục hậu quả của những sai lầm, sai phạm này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả Tập đoàn, từ những lãnh đạo ở cấp cao nhất đến những người lao động trực tiếp trên các công trường, nhà máy.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đây cũng là cơ hội để nhìn thẳng sự thật, cùng nhau tái cấu trúc Tập đoàn một cách mạnh mẽ, toàn diện, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu PVN xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chiến lược Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Cùng với đó, PVN cần triển khai 8 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ- TTg ngày 12/7/2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVN đến năm 2020.

Ngoài ra, PVN cần tập trung tái cơ cấu toàn diện bộ máy quản lý từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp; tái cấu trúc đầu tư, quản trị để chống thất thoát, lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững.

PVN cũng cần tiếp tục bám sát tình hình để triển khai các dự án dầu khí ở vùng xa trên thềm lục địa Việt Nam song song với việc tập trung chỉ đạo tiến độ các dự án trọng điểm đã và đang bị chậm so với yêu cầu như: Dự án nâng cấp mở rộng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, các dự án nhiệt điện Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1.

Đặc biệt, PVN cần chỉ đạo và xử lý triệt để các tồn tại của 5 dự án yếu kém gồm: Dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất và 3 Nhà máy nhiên liệu sinh học.

PVN phải tham gia tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, năm 2018, PVN đặt mục tiêu khai thác 22,83 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó dầu thô là 13,23 triệu tấn.

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, PVN tập trung vào 10 nhóm giải pháp chủ yếu. Theo đó, PVN sẽ chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP năm 2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhh phủ tại Hội nghị hôm nay..

Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2018, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 10- 15 triệu tấn dầu quy đổi.

Để đảm bảo cân đối nguồn tài chính và cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, PVN tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được phê duyệt.

Cùng với đó, PVN sẽ bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có các giải pháp kịp thời, ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2018; tập trung thu xếp đủ vốn, đẩy mạnh tiến độ các dự án bị chậm so với yêu cầu.

Lê Kim Liên