Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 21:24
Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai công tác năm 2018

Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đảng

17:49 | 23/01/2018
Ngày 23/1/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương cùng đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương đã dự hội nghị.
Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo của Đảng ủy Bộ Công Thương do đồng chí Đào Minh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2017, Đảng Bộ Công Thương, các tổ chức Đảng trực thuộc có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần vào kết quả hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ để ra trong năm 2017 như nhận định của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng bộ đã bám sát chủ đề của năm 2017 là “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tái cơ cấu ngành Công Thương ổn định và phát triển" với các nhiệm vụ chính là lãnh đạo nghị quyết Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu của Bộ Công Thương; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Năm 2017 đánh dấu một sự kiện quan trọng là việc ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Triển khi Nghị định 98, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có chỉ đạo sâu sát và kịp thời tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở để các đơn vị sớm ổn định tâm lý, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn các tổ chức đảng để triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ. Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017 Đảng bộ Bộ Công Thương có những chuyển biến tích cực. Đã tổ chức đồng bộ và hiệu qua việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là các Nghị quyết 4,5,6 khóa XII của Đảng. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”, học tập Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tham gia tích cực, trách nhiệm cao với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Trong năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 109 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 119 đảng viên dự bị. Đảng bộ Bộ Công Thương hiện có hơn 2.200 đảng viên sinh hoạt tại 72 tổ chức Đảng trực thuộc tại 4 khối: khối quản lý nhà nước; khối tổ chức đoàn thể; khối đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Trọng Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2018, báo cáo của Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Bộ Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp tiếp tục tái cơ cấu nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Bộ Công Thương xác định chủ đề của năm 2018 là “Nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh” theo phương hướng: phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chi bộ về mọi mặt; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một số chỉ tiêu về công tác đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương năm 2018 gồm 100% tổ chức đảng và 90% trở lên số cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghi quyết của Đảng; 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương  nhấn mạnh trong năm 2018, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020đề ra. Làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.  Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”,  học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ cũng như Chương trình hành động cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

“Hội nghị hôm nay biểu thị quyết tâm to lớn của toàn Đảng bộ trong năm 2018 tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh.

Khen thưởng cho các chi bộ và đảng viên xuất sắc

Ghi nhận thành tích  và nỗ lực trong công tác Đảng năm 2017, tại Hội nghị, Đảng bộ Bộ Công Thương đã công bố và trao thưởng cho 12 đảng bộ, 19 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017; 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 -2017).

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đã ghi nhận những thành tích, nỗ lực của toàn Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2017, đánh giá rất cao sự đoàn kết, tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí Vũ Đức Nam cho rằng là bộ kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, Bộ Công Thương có vai trò rất quan trọng trong phát triển của đất nước. Tất cả 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức năm 2017 đề có đóng góp lớn của Bộ Công Thương. Đồng chí bày tỏ sự hoàn toàn nhất trí với chủ đề công tác Đảng năm 2018 mà Đảng bộ Bộ Công Thương đã xác định, đồng thời mong Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác ổn định tổ chức, tạo sự đồng thuận cũng như công tác  chính trị tư tưởng. Từ đó thiết thực đóng góp vào việc hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7/11/2018).

 

Quang Lộc