Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 22:13

Petrolimex Sài Gòn: 8 nhóm giải pháp vì mục tiêu 'An toàn - Chất lượng - Hiệu quả'

15:00 | 15/03/2018
Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) vừa tổ chức đánh giá công tác chất lượng 2017, đề ra chương trình hoạt động giai đoạn 2018 - 2020. 
Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn đánh giá cao Hội đồng quản lý chất lượng

Năm 2017, ngoài hoạt động chất lượng thường xuyên, Petrolimex Sài Gòn đã rà soát, cải tiến, tích hợp quản lý điều hành bằng bộ chỉ số đo lường mục tiêu - KPI gắn liền với công tác lương thưởng; nâng tầm quản trị trên nền tư duy quản trị rủi ro qua việc chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản 2015; áp dụng Hệ thống quản lý bảo trì năng suất toàn diện (TPM) để nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, phục vụ "Đề án hiện đại hóa TKNB giai đoạn 2018 - 2025"; triển khai xây dựng quy chế, quy trình Quản trị rủi ro trong hoạt động SX-KD, Hệ thống quản lý an toàn thông tin điện tử theo ISO 27001 và chính sách an toàn thông tin của tập đoàn; đưa "Quy trình nhận diện, đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác" vào áp dụng thống nhất trên toàn công ty, ...

Bên cạnh đó, công ty tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý QSHE và kỹ năng bán hàng; trải qua 6 đợt đánh giá của các tổ chức chứng nhận (BVC, Vilas, Quacert) - tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ cùng 2 đợt đo lường sự thỏa mãn của khách hàng nhằm khắc phục quy trình - cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh biểu dương, đánh giá cao các thành viên Hội đồng quản lý chất lượng đã duy trì, triển khai hiệu quả hoạt động quản trị chất lượng thời gian qua, đồng thời, khẳng định, hoạt động chất lượng chính là công cụ quản trị doanh nghiệp tiên tiến và giá trị thụ hưởng đầu tiên là cán bộ quản lý cấp trung - thụ hưởng thành quả cuối cùng là mục tiêu của doanh nghiệp cùng sự thỏa mãn của khách hàng.

Năm 2018, ông Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu từng bộ phận phải cải thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cùng sự phối hợp, gắn kết giữa các phòng ban/đơn vị để triển khai hiệu quả chương trình chất lượng 2018 - 2020, kiên trì mục tiêu cốt lõi "An toàn - Chất lượng - Hiệu quả" để cùng nhau xây dựng Petrolimex Sài Gòn ngày càng phát triển với 8 nhóm giải pháp, cụ thể:

(1) Kiến tạo môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo;

(2) Gắn quản trị chất lượng với chiến lược chức năng, triển khai mục tiêu kế hoạch, quản lý điều hành và tác nghiệp hàng ngày;

(3) Tiếp tục tinh gọn, chuẩn hóa tài liệu nội bộ theo 5W + 1H để đảm bảo hiệu lực thi hành, tuân thủ yêu cầu pháp luật, tập đoàn;

(4) Cải tiến áp dụng 5S;

(5) Triển khai thực hiện các “Chuẩn chất lượng dịch vụ”, cam kết không ngừng cải tiến để thỏa mãn nhu cầu khách hàng;

(6) Mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý tiên tiến để năng cao năng lực quản trị;

(7) Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá nội bộ, đánh giá của các tổ chức chứng nhận và đánh giá của khách hàng; khắc phục sự không phù hợp để duy trì, thúc đẩy cải tiến hệ thống;

(8) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hoạt động quản lý QHSE, trong nội bộ và ra bên ngoài.

Gia Minh