Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 19:39

Nhiều giải pháp xây dựng thành phố thông minh

11:02 | 14/06/2018
Ngày 13/6, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo khung kiến trúc và demo giải pháp xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) nhằm lắng nghe các chuyên gia trong nước, quốc tế giới thiệu giải pháp xây dựng ĐTTM, gắn với đặc thù phát triển của thành phố.

Các đơn vị được TP chọn thí điểm xây dựng ĐTTM ở quận 1, 12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đánh giá của các chuyên gia, những công việc cần làm trong TP thông minh không chỉ do một bộ phận chuyên trách hoặc ứng dụng công nghệ duy nhất mà cần một hệ thống tổng thể với nguồn thông tin lớn cho cả TP. Vì thế quá trình xây dựng cần phải có quy hoạch tổng thể, bao gồm cả nguồn lực tài chính, kế hoạch đầu tư, quản lý, vận hành các hạng mục trong quá trình xây dựng, phân cấp của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, đã được Việt hóa và demo (trình diễn). Nhiều giải pháp đã được trình diễn về triển khai khung kiến trúc chung, nền tảng công nghệ thông tin và trung tâm điều hành TP thông minh, các giải pháp triển khai mô hình thông minh về giao thông, đèn chiếu sáng, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, du lịch, mô hình các trung tâm ứng cứu khẩn cấp (EOC), trung tâm chống ngập lụt, hệ thống đảm bảo an toàn an ninh mạng trong toàn TP...

Để triển khai việc thực hiện xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành ĐTTM, Ban điều hành Đề án ĐTTM của TP sẽ nghiên cứu kỹ các giải pháp chuyên gia đưa ra tại hội nghị để tham mưu cho lãnh đạo TP trong việc triển khai xây dựng các trung tâm điều hành cho đề án. Việc xây dựng trung tâm điều hành ĐTTM cần đảm bảo tính kết nối, tương thích, đồng bộ với các trung tâm điều hành sẵn có và các trung tâm điều hành tại các đơn vị được chọn thí điểm xây dựng ĐTTM ở quận 1, 12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ thực tế tại các quận thí điểm sẽ tập hợp cập nhật thông tin, tìm hiểu sâu thêm về các mô hình từ đó tham mưu cho lãnh đạo TP để ban hành chủ trương cụ thể sớm triển khai các dự án thành phần ĐTTM.

Đến nay, Đề án “Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành ĐTTM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt tháng 11/2017. Để thực hiện đề án hiệu quả, phù hợp với đặc thù phát triển, khả năng tài chính, kế hoạch đầu tư, quản lý, vận hành các hạng mục... TP. Hồ Chí Minh mong muốn có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những giải pháp được các chuyên gia, kinh nghiệm phát triển ĐTTM từ các nước trên thế giới sẽ giúp TP có thêm thông tin mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án.

Thanh Thanh