Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Nhận diện những vướng mắc ở các dự án PPP về CSHT

09:18 | 28/12/2016
Việt Nam đang chủ trương mở rộng thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng (CSHT) theo hình thức hợp tác đối tác công - tư (PPP). Các chuyên gia quốc tế cho rằng, Việt Nam cần nhận diện rõ được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án PPP để thu hút hiệu quả nguồn lực cho CSHT.
Nhiều dự án hạ tầng giao thông đã thực hiện theo hình thức PPP

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong khuôn khổ tuần lễ Hội nghị cấp cao các nước thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại Đà nẵng (Việt Nam) trong năm 2017, Bộ Tài chính sẽ đăng cai và chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Tại đây, vấn đề tài chính cho CSHT sẽ là một nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận.

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trần Xuân Hà cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC Việt Nam 2017 sẽ là cơ hội lớn để các nước (trong đó có Việt Nam) cùng chia sẻ thông tin, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách, thực thi các cam kết về đầu tư CSHT, đặc biệt là kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư khi thực hiện các hợp đồng xây dựng CSHT theo hình thức PPP.

Vài năm trở lại đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư phát triển CSHT. Bên cạnh huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, Việt Nam đã tích cực huy động vốn từ các thành phần ngoài nhà nước, các doanh nghiệp thực hiện các dự án CSHT theo hình thức PPP. Tính đến cuối năm 2016, tại Việt Nam đã có 19 dự án điện với công suất thiết kế khoảng 20.000 MW, 58 dự án trong lĩnh vực giao thông với tổng chiều dài là 1.700km đường bộ… đã triển khai thực hiện theo hình thức PPP.

Khuôn khổ pháp lý cho hình thức PPP tại Việt Nam đến nay đã được bổ sung, cách thức tổ chức thực hiện cũng đã được chú ý cải tiến hơn. Từ năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 15/2015/NĐ-CP liên quan đến PPP nhằm cải tiến các thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho việc triển khai các dự án. Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Hà, đến nay các dự án CSHT thực hiện theo hình thức PPP ở Việt Nam triển khai vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Chính phủ Việt Nam đang có chủ trương tiếp tục triển khai các dự án theo hình thức PPP không chỉ trong lĩnh vực CSHT, mà còn mở rộng sang một số lĩnh vực khác.

Để thực hiện tốt chủ trương trên, các chuyên gia của Nhóm Đối tác CSHT APEC (APIP) cho rằng: Việt Nam cần phải nhận diện được những khó khăn đang gặp phải về khả năng tài chính, cơ chế đảm bảo chia sẻ rủi ro, bảo lãnh Chính phủ, bảo lãnh doanh thu, bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, quá trình triển khai dự án, hợp đồng quy chuẩn, tổ chức đấu thầu và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án CSHT theo hình thức PPP. Các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam cần phải chú trọng khâu lựa chọn, chuẩn bị, quản lý, giám sát các dự án, đặc biệt là về năng lực tài chính đầu tư dưới hình thức PPP nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, công khai và minh bạch.

Ông Mark Jonhson AO - Chủ tịch Nhóm APIP khuyến nghị: “Trong thời gian tới, Việt Nam cần tạo sự thống nhất, có cơ chế rõ ràng cho các dự án CSHT thực hiện theo hình thức PPP”. Ông Mark Jonhson AO khẳng định: APIP sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, trao đồi kinh nghiệm giúp Việt Nam triển khai thành công không chỉ các dự án PPP về CSHT, mà còn giúp Việt Nam triển khai thành công các dự án PPP trong một số lĩnh vực khác./.

Ngọc Quỳnh