Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 00:41

Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND của Hải Phòng: Phí liệu có chồng lên phí (?)

15:59 | 07/11/2017
Cho rằng việc Hải Phòng “thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng” theo Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng là phí chồng lên phí, Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) và các doanh nghiệp nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã kiến nghị Chính phủ có ý kiến với TP. Hải Phòng không thu phí theo nghị quyết vừa nêu.
Cảng biển. Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND của Hải Phòng, các doanh nghiệp kinh doanh LPG phải nộp thêm một khoản phí 20.000 đồng cho mỗi tấn hàng LPG nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh LPG cho rằng, họ đang phải nộp phí theo Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng đã bao gồm phí công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu).

Hiện nay, kho hàng LPG của PVGAS đang đặt trong Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng), PVGAS cho rằng, công ty đã đóng đủ các chi phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng theo Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua việc thanh toán tiền thuê/chi phí duy trì hoạt động của kho hàng cho Khu công nghiệp Đình Vũ.

Ngoài ra, PVGAS và các doanh nghiệp LPG cho biết, họ cũng đã và đang thực hiện nộp phí theo Thông tư 01/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về phí, lệ phí hàng hải với mặt hàng gas lỏng thông qua cầu cảng, bến phao với mức 0,9 USD/tấn; nộp phí, lệ phí hàng hải, sử dụng luồng lạch, vùng nước, trọng tải tàu, phí đảm bảo hàng hải, phí hoa tiêu… theo thông tư này bằng cách chi trả gián tiếp cho Cảng vụ Hải Phòng thông qua đơn vị cung cấp LPG nước ngoài (giá bán sản phẩm LPG đã bao gồm tất cả các chi phí nêu trên). Các doanh nghiệp kinh doanh LPG cũng đã phải chi trả các chi phí sử dụng đường bộ trong khu vực cảng biển Hải Phòng gồm phí cầu đường, phí bảo trì đường bộ… theo quy định của Nhà nước.

Theo PVGAS, việc Hải Phòng thu phí theo nghị quyết nêu trên đối với mặt hàng LPG là không hợp lý, phí chồng lên phí, khiến các doanh nghiệp kinh doanh LPG tăng chi phí hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến chính sách bình ổn giá mặt hàng này của Nhà nước.../.

Ngọc Quỳnh