Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 00:12

Nghệ An đạt 1,2 triệu tấn mía cây

13:03 | 04/01/2017
Niên vụ 2015 - 2016, Nghệ An đạt 1,2 triệu tấn mía cây, đó là kết quả thống kê của ngành nông nghiệp Nghệ An trong năm vừa qua.
Hội thảo cánh đồng mẫu lớn

Theo số liệu của các công ty chế biến mía đường trên địa bàn, tổng diện tích mía đạt hơn 21,7 nghìn ha (đạt 71,22% KH), năng suất bình quân đạt hơn 51,34 tấn/ha (đạt 80,86% KH), sản lượng mía đạt hơn 1,1 triệu tấn, đạt 58,04% so với Quy hoạch số 151/QĐ-UBND tỉnh.

Quyết định số 151/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về quy hoạch vùng nguyên liệu mía của tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 là 28.400ha. Thực tế cho thấy, đến năm 2015, diện tích mía toàn tỉnh chỉ đạt 71,22% KH. Nguyên nhân là do việc triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất mía nguyên liệu mới chỉ dừng ở khâu công bố quy hoạch, chưa tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đến từng địa bàn. Hiệu quả sản xuất nguyên liệu mía đường thời gian qua còn thấp, trong khi một số cây trồng khác được trên đất đã quy hoạch cho mía nguyên liệu cao hơn: thức ăn chăn nuôi, cam, chanh… Bên cạnh đó cơ chế thu mua mía của các nhà máy chưa thỏa đáng, nên một số hộ nông dân tự chuyển đổi sang trồng cây khác. Đầu tư thâm canh mía của người dân còn thấp; công tác giống chưa được quan tâm đúng mức; các tiến bộ KHKT, công nghệ trong thâm canh mía chưa được nhân rộng.

Sang năm 2017, diện tích trồng mía dự kiến là hơn 17 nghìn ha, trong đó diện tích mía trồng mới, trồng lại 7.592ha, diện tích mía lưu gốc 19.548ha. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các công ty chế biến mía đường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chính sách phát triển vùng nguyên liệu mía: Đầu tư hệ thống đánh giá phân tích đất, phân bón; đào tạo nguồn nhân lực; triển khai xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu; dự án cơ giới hóa…

Về giải pháp nâng cao diện tích và năng suất mía, các công ty chế biến mía đường ở địa phương cho rằng, vấn đề mấu chốt để người dân 'bám' cây mía là cần tăng năng suất cho cây mía. Do vậy, các công ty đề nghị tiếp tục được hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, phân bón, làm đất… trồng mía; hỗ trợ nghiên cứu khảo nghiệm, chuyển giao đưa một số giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; hỗ trợ khai hoang, làm đường giao thông vào những vùng nguyên liệu tập trung; hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía… 

Hoàng Trinh