Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 21:23
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Ngành Kế hoạch và Đầu tư cần làm tốt công tác đầu tư công

20:41 | 15/01/2018
Chiều nay (15/1), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, sự kiện thu hút 400 đại biểu đến từ các Bộ, ngành trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị

Một năm nhiều cảm xúc

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2017 là một năm nhiều cảm xúc của lãnh đạo ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, “lo lắng” khi kết quả tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm đạt thấp, nếu cứ tiếp diễn sẽ đặt nền kinh tế trước nguy cơ không đạt mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược 10 năm 2011-2020. “Căng thẳng” vì áp lực phải tìm ra được hướng đi và giải pháp đúng đắn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và cuối cùng, “vỡ òa” với cảm xúc vui mừng, phấn khởi khi tháng 12/2017, kết quả tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt qua mọi kỳ vọng và dự báo, quan ngại trong suốt quá trình kiên định thực hiện các giải pháp mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế xã hội để có kịch bản tăng trưởng cho quý 1/2018. Từ đó, đưa ra giải pháp ngắn gọn, dễ áp dụng vào thực tế để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2018. 

Đánh giá về bức tranh kinh tế năm 2017, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết: Đây là năm đầu tiên sau rất nhiều năm Việt Nam hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, bên cạnh tăng trưởng cao, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Số doanh nghiệp (DN) thành lập mới đạt 127 nghìn DN, tăng 15,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, môi trường kinh doanh chuyển biến tích cực…

“Những kết quả tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2017, có sự đóng góp không nhỏ của ngành Kế hoạch và Đầu tư”- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Bên cạnh những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, năm 2017 cũng là năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Cụ thể, Bộ đã tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân công như: Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; hoàn thiện thể chế quản lý quy hoạch; hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư, kinh doanh; nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về phát triển kinh tế- xã hội.

Hơn 400 đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tham mưu cho Chính phủ điều hành thực hiện kế hoạch. Cụ thể, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 1/1/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong những tháng đầu năm, trước tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn và tăng trưởng GDP thấp hơn dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu cho Chính phủ báo cáo các kịch bản, chính sách thúc đẩy tăng trưởng nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ động xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ- CP ngày 3/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, cụ thể, thiết thực…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều cố gắng trong đổi mới, quản lý lĩnh vực được giao, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư. Đây cũng là năm, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp đầu mối trong tham mưu, điều hành kinh tế vĩ mô. Đồng thời, cùng với một số Bộ như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước tham mưu cơ chế, chính sách, giải pháp đặc biệt giữ ổn định kinh tế vĩ mô. 

Nhiệm vụ năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng- năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020, đòi hỏi nền kinh tế phải có sự bứt phá và chuyển biến mạnh mẽ, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2018, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2018, ngoài làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung vào các  nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: Tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chỉ thị số 01/CT- BKHĐT ngày 10/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP; theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 27/NQ- CP ngày 21/2/2017; số 98/NQ- CP ngày 3/10/2017; số 99/NQ- CP ngày 3/10/2017; số 35/NQ- CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2018, ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược, nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh; cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn liền với công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ…

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Về nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, bên cạnh việc tham mưu cho Chính phủ, làm tốt công tác chính sách, dự báo, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung vào một số vấn đề. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công, khắc phục những bất cập trong đầu tư công, chống thất thoát, nhưng thuận lợi cho các địa phương thực hiện. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018, cần xây dựng chính sách với cách làm mới nhằm giải phóng nguồn lực trong nhân dân và từ khu vực đầu tư nước ngoài. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, tăng năng suất lao động, phát triển đồng đều để không ai bị tụt lại phía sau. 

Nguyễn Hòa