Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 00:12

Ngành Công Thương Hòa Bình: Dốc sức cho điện nông thôn

13:15 | 14/11/2017
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng và phức tạp, nhưng Hòa Bình vẫn quyết tâm huy động mọi nguồn lực đầu tư, phấn đấu hoàn thành tiêu chí điện nông thôn mới vào năm 2020.
Nâng cấp hạ tầng điện đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt

Cụ thể, Sở Công Thương Hòa Bình đã nhanh chóng lập và trình Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035; huy động nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng điện trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống. Sở cũng đang nỗ lực triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 47 xóm của 21 xã thuộc 6 huyện với tổng mức đầu tư 156,1 tỷ đồng.

Với nỗ lực đó, đến nay Hòa Bình đã có 161/191 xã có hệ thống điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn, chiếm 84,3%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%.

Ngoài ra, theo số liệu của Sở Công Thương Hòa Bình, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.852 trạm phân phối và trên 6.700km đường dây, trong đó đường dây do ngành điện quản lý trên 6.300km. Hệ thống lưới điện đã cấp điện cho 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,51%. Công tác bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, do đặc thù của tỉnh miền núi địa bàn rộng, việc đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện tại các khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Hiện, toàn tỉnh vẫn còn 82,1km đường dây hạ áp chủ yếu là do dân tự kéo không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; 105 máy biến áp bị quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và không bảo đảm chất lượng điện áp theo quy định; vẫn còn tình trạng mất điện, chất lượng điện thấp, nhất là ở vùng nông thôn.

Để khắc phục những khó khăn trên, đồng thời tiếp tục góp sức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, ngành Công Thương Hòa Bình sẽ tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện. Trước mắt tập trung đầu tư nâng cấp cải tạo 81,2km đường dây hạ áp không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, các trạm biến áp đã quá tải. Đối với 12 hợp tác xã dịch vụ điện năng hoạt động không hiệu quả, tỉnh có chủ trương chuyển giao cho Công ty Điện Lực Hòa Bình quản lý.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công Thương Hòa Bình, đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, do đó tỉnh mong muốn Bộ Công Thương tiếp tục bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016- 2020. Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí vốn cho Công ty Điện lực Hòa Bình để hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. 

Ngành Công Thương Hòa Bình đang dốc sức xây dựng mới và nâng công suất các trạm biến áp hiện có để tạo sự đồng bộ về hạ tầng hệ thống điện, nhằm mục tiêu đến năm 2020 có 100% số xã đạt yêu cầu về tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới.

Hải Linh