Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 06:30

Năm 2019 Quốc hội giám sát những gì?

14:37 | 08/06/2018
Năm 2019, chương trình giám sát của Quốc hội sẽ tập trung ưu tiên về những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội.
Chương trình giám sát 2019 sẽ tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV) đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp thứ 7 và thứ 8 trong năm.

Theo thống kê của Văn phòng Quốc hội, tính đến tháng 4/2018, trong tổng số 77 cơ quan xin ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTV) đã nhận được văn bản trả lời của 64 cơ quan với 190 nội dung kiến nghị. Trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, UBTV đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung gồm: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018; (2) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018; (3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018; (4) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.

Thảo luận ở hội trường các ý kiến đề nghị Quốc hội tăng cường hơn nữa giám sát công tác thi hành pháp luật, công tác hướng dẫn và triển khai Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; tăng cường hơn nữa khâu hậu giám sát; đánh giá việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Quốc hội, UBTV và các cơ quan của Quốc hội.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị bổ sung thêm nội dung giám sát chuyên đề vấn đề bạo hành trẻ em; an toàn giao thông.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, trên cơ sở ý kiến đại biểu, UBTV Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu và trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát Quốc hội năm 2019 theo chương trình của kỳ họp. Dự kiến Quốc hội sẽ lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao; 2 chuyên đề còn lại sẽ giao UBTV Quốc hội tổ chức giám sát. Vào cuối Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019.

Đình Dũng - Nguyễn Hạnh