Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/09/2018 23:41

Lào Cai: Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

10:29 | 27/12/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - ông Đặng Xuân Phong - mới có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành... trực thuộc trong năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.
Một góc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Trong những năm vừa qua, công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ doanh nghiệp và người dân luôn được tỉnh Lào Cai hết sức coi trọng. Nhờ vậy, môi trường kinh doanh trên địa bàn đã ngày càng cải thiện, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực.

Đánh giá về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hàng năm cho thấy, kể từ năm 2006 đến nay, Lào Cai luôn đứng trong tốp 10 cả nước về chỉ số PCI. Các yếu tố liên quan đến môi trường kinh doanh như chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, khả năng tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý, thủ tục thuế, thủ tục hải quan, đăng ký kinh doanh… ở Lào Cai cải thiện rất mạnh. Tuy nhiên, cũng vẫn có một số yếu tố như vấn đề tiếp cận đất đai, chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính, vấn đề cạnh tranh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp… mức độ cải thiện vẫn còn chậm.

Ông Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai:

Các sở, ban, ngành, địa phương cần nỗ lực ở mức cao nhất để nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với môi trường kinh doanh, công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công trên địa bàn.

Để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ban, ngành... trực thuộc đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả các biện pháp khuyến khích khởi nghiệp; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được chấp thuận; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, cung cấp thông tin liên quan tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ngành... liên quan đổi mới phương thức xúc tiến thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn; tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề với một số nhà đầu tư của Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... trong năm 2018. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao tính minh bạch, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm xã hội... theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Để cải thiện tốt hơn môi trường kinh doanh trên địa bàn, các chuyên gia pháp chế của VCCI cho rằng, trong thời gian tới tỉnh Lào Cai cần tăng cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo hiểm xã hội, thuế, phí, lệ phí, quản lý thị trường…; giảm gánh nặng cho doanh nghiệp trong kiểm tra, thanh tra, giảm chi phí không chính thức; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế được tiếp cận thông tin, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, tiếp cận đất đai; quan tâm hỗ trợ hiệu quả cho nhóm doanh nhiệp nhỏ, siêu nhỏ; tăng cường công tác tham vấn doanh nghiệp trong xây dựng cơ chế, chính sách…/.

Ngọc Quỳnh