Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 25/09/2018 01:10

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của Bình Thuận đạt trên 483 triệu USD

14:33 | 09/11/2017
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong tháng 10 đạt 34,18 triệu USD; lũy kế 10 tháng năm 2017 đạt 312,85 triệu USD, đạt 86,9% kế hoạch năm, tăng 11,06% so cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng đều có kim ngạch tăng so cùng kỳ như hàng thủy sản đạt 113,7 triệu USD, tăng 5,05%; nông sản đạt 12,55 triệu USD, tăng 14,55%; nhóm hàng hóa khác đạt 186,56 triệu USD, tăng 14,84% (trong đó hàng may mặc 112,07 triệu USD, tăng 4,4% so cùng kỳ).

Đáng chú ý, trong nhóm hàng nông sản thì mặt hàng cao su có kim ngạch tăng khá với 4,619 triệu USD (tăng 67,2%); trong khi kim ngạch xuất khẩu thanh long chỉ đạt 5,095 triệu USD (giảm 2,4%) và hạt điều nhân chỉ đạt 1,28 triệu USD (giảm 20% so cùng kỳ)...

Xuất khẩu dịch vụ du lịch trong 10 tháng ước khoảng 170,96 triệu USD, đạt 85,48% kế hoạch năm, tăng 17,55% so cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 10 tháng đạt 483,81 triệu USD, đạt 86,4% kế hoạch năm. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh (chủ yếu là máy móc, thiết bị), với 865,28 triệu USD, tăng gấp 2,57 lần so cùng kỳ năm trước.