Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 20/09/2018 10:50

Khuyến công Bình Thuận: Chủ động triển khai kế hoạch

06:00 | 06/03/2018
Xây dựng sớm kế hoạch, chủ động thực hiện từng đề án là những giải pháp giúp khuyến công Bình Thuận luôn hoàn thành sớm nhiệm vụ hàng năm với hiệu quả cao.

Đến nay, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án hỗ trợ trong năm 2018 cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) theo 2 nội dung: Kế hoạch thực hiện các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Cụ thể, Kế hoạch thực hiện các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến được xây dựng cho 3 đề án, gồm: Ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến hạt điều; làm sóng trong sản xuất bao bì và trong sản xuất phân hữu cơ - khoáng chuyên dùng từ cành thanh long thải bỏ. Nhóm đề án này, trung tâm đã xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể từng công việc như: Thông báo hướng dẫn cơ sở công nghiệp về kinh phí, nội dung phê duyệt của cấp có thẩm quyền; ký hợp đồng triển khai với cấp có thẩm quyền và đơn vị thụ hưởng; đôn đốc đơn vị thụ hưởng ký hợp đồng với đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị, đưa máy móc, thiết bị lắp đặt, vận hành, kiểm tra; thời gian nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện.

Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình (huyện Bắc Bình) do Công ty CP sữa Thông Thuận làm chủ đầu tư, trung tâm đã xây dựng quy định tiến độ, nội dung công việc, gồm: Hướng dẫn đôn đốc và quy định tiến độ tổ chức tư vấn mời thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; ký kết hợp đồng thầu thi công và triển khai thi công hạng mục đường giao thông được phê duyệt, kiểm toán theo quy định…

Trong bối cảnh kế hoạch về các đề án cũng như nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ chưa được phê duyệt, việc xây dựng sớm kế hoạch thực hiện là bước chuẩn bị hoàn hảo của khuyến công Bình Thuận nhằm bảo đảm tốt nhất tiến độ triển khai cũng như hiệu quả của các đề án sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai thực hiện đề án được xây dựng và phân công cụ thể lãnh đạo chỉ đạo, phòng chuyên môn chủ trì, từ đó, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ. Việc xây dựng sớm kế hoạch thực hiện cũng sẽ giúp phòng chuyên môn chủ động triển khai công việc, kiểm tra, giám sát tiến độ, phát hiện và báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh để có hướng tháo gỡ phù hợp nhằm mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vào tháng 11/2018.

Sự chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án được ghi nhận là một trong những giải pháp tốt giúp khuyến công Bình Thuận đạt hiệu quả cao trong thực hiện chương trình khuyến công những năm qua. Đơn cử năm 2017, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công và sản xuất sạch hơn với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chương trình Khuyến công quốc gia của tỉnh đã được hoàn thành sớm so với kế hoạch. Một số đề án có hiệu quả nổi bật như: Ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến tương tại hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết giúp nâng cao năng suất công đoạn chiếc rót, đóng nắp lên khoảng 10 lần; ứng dụng máy móc, thiết bị chạm, khắc gỗ tại hộ kinh doanh Trần Tờ đã tăng năng suất khoảng 16 lần…

Theo đại diện Trung tâm Khuyến công Bình Thuận, trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn các cơ sở CNNT mạnh dạn có kế hoạch đầu tư và lập đề án đề nghị đưa vào Kế hoạch khuyến công năm 2018; đổi mới cách thức thực hiện và mở rộng nội dung hỗ trợ, nghiên cứu thực hiện nội dung mới trong quy định phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.

Với việc xây dựng sớm kế hoạch thực hiện các đề án hỗ trợ, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận phấn đấu hoàn thành các đề án trong tháng 11/2018.

Bùi Việt