Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 04:27

Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua khối các doanh nghiệp ngoài nhà nước

11:33 | 16/04/2018
Chiều ngày 13/4/2018, tại tỉnh Khánh Hòa, khối thi đua các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm 20 thành viên đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Các doanh nghiệp ký kết giao ước thi đua 2018 dước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Từ khi thành lập đến nay (năm 2015), khối các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng thi đua phát triển và trở thành đội quân có đóng góp tích cực vào chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), mức tăng doanh thu thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hàng năm, các chương trình, tiêu chí thi đua của khối luôn được hoạch định rõ ràng như: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chính sách xã hội...

Đặc biệt, trong năm 2017, hầu hết các doanh nghiệp trong khối ngoài nhà nước ở Khánh Hòa đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản; tham gia tích cực hiệu quả các phong trào thi đua do Sở Công Thương Khánh Hòa phát động; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, chính sách xã hội, luôn có trách nhiệm với người lao động; tinh thần dân chủ được phát huy hiệu quả trong tất cả các hoạt động của đơn vị.

QM