Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/09/2018 16:55

JICA hỗ trợ đánh giá về công nghệ carbon thấp

17:26 | 28/11/2017
Ngày 28/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo tổng kết và chia sẻ kết quả của Khảo sát đánh giá công nghệ carbon thấp tại Hà Nội.  

Hội thảo tổng kết và chia sẻ kết quả của Khảo sát đánh giá công nghệ carbon

Đây là hoạt động nằm trong phạm vi của Hợp phần 1 Dự án Hợp tác kỹ thuật của JICA “Hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm thiểu phù hợp với điều kiện quốc gia theo phương thức giám sát - báo cáo - thẩm định (MRV)” (gọi tắt là Dự án SPI- NAMA).

Khảo sát đánh giá được Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT và JICA thực hiện từ tháng 9/2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu giảm thiểu đặt ra trong Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định - Nationally Determined Contribution (NDC). Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định của Việt Nam được nộp lên Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - vào năm 2015.

Cục Biến đổi khí hậu và JICA đã tiến hành xem xét các công nghệ carbon thấp tiềm năng để có thể thực hiện 45 giải pháp giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính trong bốn lĩnh vực bao gồm năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và rừng, chất thải. Ngoài ra, công nghệ giảm khí fluorocarbons là loại khí có hiệu ứng nhà kính lớn hơn cả CO2 cũng được nghiên cứu đánh giá.

Trong quá trình thực hiện đánh giá, Cục Biến đổi khí hậu và JICA đã đẩy mạnh phối hợp và trao đổi thông tin với các Bộ ngành và khu vực tư nhân thông qua các buổi trao đổi chuyên đề, đối thoại các bên nhằm xác định những công nghệ cacbon phù hợp cho công tác giảm thiểu của từng ngành. Xem xét đánh giá nhu cầu và ưu tiên của từng lĩnh vực, dự án đã xây dựng báo cáo tổng hợp miêu tả các công nghệ cacbon thấp có tiềm năng áp dụng tại Việt Nam. 

Việt Nam đã và đang đặc biệt chú trọng phát triển năng lượng carbon thấp. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng của ngành năng lượng trong nhiều năm tới. Bộ Công Thương cũng đang thực hiện mục tiêu sử dụng hỗn hợp năng lượng tái tạo và không tái tạo, bảo đảm mục tiêu an ninh năng luợng quốc gia và phát triển bền vững. Sau đó, sẽ tăng dần tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cung cấp điện năng và nhiệt năng, từng bước giảm dần phát thải cacbon. 

Ngọc Thảo