Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

15:00 | 13/09/2017
Ngày 11-12/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà trưng - Hà Nội.  

Tại Đại hội, đồng chí Ninh Văn Thức, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, vận động hội viên cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; Tích cực chủ động trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa... Trong hội các đồng chí luôn luôn động viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ nhau trong công tác, trong cuộc sống, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình, hoạt động của hội cũng như của đoàn thể cơ quan triển khai. Đồng thời, chủ động tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở tại cơ quan cũng như tại địa phương, góp phần xây dựng hội, xây dựng cơ quan Bộ ngày càng vững mạnh.

Hội CCB cũng chủ động tham gia và phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Bộ và các đơn vị trong công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và chủ nghĩa anh hùng dân tộc cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ góp phần vào thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong  đó, Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền và gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; của Bộ Công Thương, Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Hội CCB Cơ quan Bộ Công Thương luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên qua đó có những biện pháp giúp cho hội viên yên tâm công tác và có điều kiện phát huy năng lực, sở trường đóng góp cho các phong trào chung của cơ quan; động viên kịp thời hội viên tích cực hưởng ứng và gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua đã bước đầu thu được những kết quả nhất định, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, các hoạt động của Hội đã tạo nên sức mạnh đoàn kết rộng rãi tới cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng khối Cơ quan Bộ trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã được lãnh đạo Bộ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội CCB Cơ quan Bộ cũng còn những khó khăn. Đơn cử, dù đã được tổ chức tốt, có phân công phân nhiệm cụ thể, nhưng do đặc thù công việc phải kiêm nhiệm nên các bộ phận hoạt động chưa đều, nội dung hoạt động còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu; thời gian bị trùng lặp, do đó ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của Hội. Chương trình hoạt động của Hội có phần hạn chế, nội dung hoạt động chưa thực sự phong phú, tính lan tỏa tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” tới các hoạt động của Bộ chưa được cao, việc phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan chưa được thường xuyên, có nội dung phối hợp chất lượng, hiệu quả chưa tương xứng.

Chính vì thế, Hội CCB Bộ Công Thương đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022:

Thứ nhất, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo hướng dẫn.

Thứ hai, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với các cơ quan chức năng về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh.

Thứ ba, tập hợp đoàn kết, động viên CCB tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào tại cơ quan.

Thứ tư, tổ chức chăm lo giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Thứ năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho CCB.

Thứ sáu, tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thứ bảy, phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thành viên của MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý trí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

Các đồng chí CCB nhận bằng khen vì những đóng góp trong hoạt động Hội
Đồng chí Đào Minh Hải, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương trao quà cho các đồng chí cựu chiến binh có nhiều đóng góp cho Hội
84 hội viên có mặt tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch cũng đã bầu ra Ban chấp hành khóa II, Hội CCB Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 đồng chí: Vũ Đình An; Phạm Thị Phương Anh; Trần Ngọc Bình; Phạm Đào Chương; Vũ Xuân Chính; Phạm Văn Hùng; Nguyễn Văn Huyên; Lê Việt Long; Mạc Thu Phượng; Ninh Văn Thức; Đỗ Hồng Trung.

Thu Hà