Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 23/09/2018 18:54
Xin chờ trong giây lát...

Hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận với NSCL

16:06 | 26/12/2017
Tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) hiện nay được phát triển theo hướng xã hội hóa, đã góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng, tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.