Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 02:39

Hạn chế cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

06:00 | 22/12/2016
Theo báo cáo từ BHXH Việt Nam, do chưa có cơ sở dữ liệu tập trung, số định danh quản lý người tham gia BHYT nên việc rà soát thẻ BHYT cấp trùng tại BHXH các tỉnh, thành phố vẫn còn để sót.
Hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ BHYT

Kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng năm 2014 về Bộ Tài chính, tổng số thẻ BHYT cấp trùng năm 2014 là 160.912, với tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được hỗ trợ là do có nhiều cơ quan quản lý cùng lập danh sách đối tượng chuyển sang. Do đó, khi thông tin không trùng khớp về họ tên, ngày sinh hay địa chỉ thì một người có thể được cấp hơn một thẻ, thuộc các nhóm đối tượng khác nhau.

Tại hội nghị cung cấp định kỳ tháng 12, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, trước tình trạng trùng thẻ BHYT hiện nay, BHXH Việt Nam đã ban hành các công văn chỉ đạo khắc phục tình trạng này. Trong đó, nêu rõ yêu cầu BHXH các địa phương phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình quản lý thu và cấp thẻ BHYT. Đồng thời chủ động kiểm tra, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để rà soát danh sách, dữ liệu đối tượng tham gia; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, hạn chế thẻ BHYT cấp trùng trước khi phát hành. Đặc biệt, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để có biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, đại diện BHXH Việt Nam cho hay, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Cụ thể: Chưa rà soát kỹ danh sách trước khi phát hành thẻ, chưa báo giảm dữ liệu cấp trùng, chưa thu hồi được hết thẻ BHYT đã cấp trùng có thời hạn trên 1 năm. Ngoài ra, một phần do ngành BHXH chưa có cơ sở dữ liệu tập trung, số định danh quản lý người tham gia BHYT. Vì vậy, việc rà soát thẻ BHYT cấp trùng tại BHXH các tỉnh, thành phố vẫn còn để sót.

Được biết, để hạn chế việc cấp trùng thẻ BHYT, căn cứ dữ liệu thẻ cấp trùng do BHXH các tỉnh, thành phố tự rà soát, BHXH các tỉnh, thành phố đã chuyển dữ liệu, danh sách thẻ trùng cho các đơn vị liên quan như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận, huyện, thị xã… để thực hiện báo giảm danh sách người tham gia BHYT thuộc các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ một phần mức đóng.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trên cơ sở danh sách các đơn vị báo giảm để điều chỉnh dữ liệu người tham gia BHYT do tỉnh, huyện quản lý. Bên cạnh đó, nhanh chóng thực hiện thu hồi thẻ cấp trùng còn thời hạn sử dụng sau năm 2015 theo danh sách đã được xác định trùng như thẻ đã cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi…

Về phía BHXH Việt Nam, trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình, cơ quan này sẽ triển khai việc cấp số định danh cho người tham gia BHYT, quản lý dữ liệu cấp thẻ tập trung tại BHXH Việt Nam để khắc phục triệt để tình trạng cấp trùng thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam cho biết: Sẽ tiếp tục có văn bản chấn chỉnh BHXH các tỉnh, thành phố, đặc biệt với các tỉnh có số lượng thẻ trùng lớn.

Bảo Thoa