Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Giảm chi phí thành lập doanh nghiệp

16:56 | 07/09/2017
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Năm 2017 được coi là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, ngày 9/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền. 

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP, căn cứ Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 215 ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, theo dự thảo thông tư, điều chỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần; giảm mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên từ 5.000.000 đồng xuống 4.500.000 đồng/tháng.

Chính phủ đã xác định năm 2017 phải là năm giảm các chi phí cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, bên cạnh các chi phí không chính thức thì ngay cả các chi phí mang tính chính thức (tức là chi phí tuân thủ pháp luật) hiện cũng đang là mối quan ngại của không ít doanh nghiệp. Mặc dù các cải cách hành chính được đưa ra một cách quyết liệt song các loại phí bất hợp lý chưa được đề cập đầy đủ trong các giải pháp cải cách hiện hành; nhiều quy định bất hợp lý nhưng chưa được sửa đổi; việc tổ chức thực thi pháp luật kinh doanh và các giải pháp cải cách hiện hành có hiệu quả thấp, v.v…

Trên thực tế, các thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện để có được các điều kiện kinh doanh theo quy định là rất nhiều, gây chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp, giảm khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cụ thể như: Chi phí khởi sự doanh nghiệp; chi phí xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; chi phí vốn; chi phí lao động; chi phí khoa học công nghệ; chi phí tuân thủ quy định về an toàn và chất lượng; chi phí tuân thủ quy định về phòng chống cháy nổ; chi phí hải quan và logistic; chi phí thực hiện thủ tục nộp thuế và hoàn thuế; chi phí thực hiện thủ tục nộp bảo hiểm xã hội.

Dự kiến các nội dung cắt giảm chi phí do Bộ Tài chính đề xuất sẽ được Chính phủ xem xét, thảo luận và quyết định ngay trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2017.

Quang Lộc