Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 22:31

Đức hỗ trợ Việt Nam ứng dụng lưới điện thông minh

18:15 | 17/05/2018
Theo chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE- EE)” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức vừa được Chính phủ ký Quyết định 519/QĐ- TTg phê duyệt có tổng vốn đầu tư là gần 5,3 triệu Euro, trong đó Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại 5 triệu Euro, số còn lại do Bộ Công Thương bố trí. Dự án thực hiện trong 4 năm (2018- 2022) trên toàn quốc.

Đức sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển lưới điện thông minh 

Kết quả chủ yếu của dự án nhằm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và lưới điện thông minh tại Việt Nam. Qua đó góp phần đạt được các mục tiêu của Chính phủ đề ra trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP), Chiến lược tăng trưởng Xanh (GGS) cũng như kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh (GGAP) nhằm đảm bảo cung ứng điện nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện gắn liền với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

Bên cạnh đó, dự án cũng tăng cường năng lực về công nghệ lưới điện thông minh và nâng cao năng lực chuyên môn phát triển năng lượng tái tạo cho các cán bộ chuyên môn tại các đơn vị quản lý nhà nước, các chuyên gia tại các đơn vị trong ngành điện, hình thành mạng lưới chuyên gia về lưới điện thông minh. Đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Đức để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng. Thiết lập các mạng lưới hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quốc tế giữa các nhà xây dựng chính sách, các nhà quản lý, các đơn vị phát triển dự án.

Việc hợp tác công nghệ tập giữa DN Đức và Việt Nam cũng trung vào các giải pháp công nghệ hiện đại nhất, kết nối và vận hành năng lượng tái tạo với xu hướng của các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo để tối ưu hoá việc sử dụng năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm thông báo chính thức cho phía Đức biết về quyết định thống nhất đầu tư trên của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ Công Thương lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt Văn kiện dự án và quyết định đầu tư dự án theo quy định hiện hành.

Thanh Thanh