Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/09/2018 16:38
Thu hút đầu tư ở Phú Quốc (Kiên Giang):

Dự án cấp phép nhiều, triển khai ít

22:58 | 11/01/2018
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (KKT) cho biết, tỉnh Kiên Giang đã cấp phép khá nhiều dự án đầu tư ở Phú Quốc, song số dự án triển khai còn ít. Nguyên nhân chính do vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng triển khai tại Phú Quốc

Ban Quản lý KKT Phú Quốc cho biết, trong năm 2017 đã trình UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án, với tổng diện tích đất sử dụng là 570,62 ha; cấp mới 28 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện tích 383,69 ha, tổng vốn đầu tư 15.458 tỷ đồng (tăng 11 dự án so với năm 2016); quyết định chủ trương đầu tư cho 36 dự án với diện tích 1.127 ha, tổng vốn đầu tư 31.473 tỷ đồng (tăng 16 dự án so với năm 2016) và điều chỉnh 36 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi chủ trương đầu tư 8 dự án, diện tích 407,7ha.

Lũy kế tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc đã có 272 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu vực quy hoạch với diện tích đất sử dụng là 10.533 ha, tổng tổng vốn đầu tư là 360.840 tỷ đồng. Trong đó có 208 dự án phát triển du lịch, ước tổng vốn đầu tư 239.916 tỷ đồng; 26 dự án đô thị, tổng vốn đầu tư 34.208 tỷ đồng; còn lại là các dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ công cộng, thuê môi trường rừng và các dự án khác…

Để thúc đẩy các dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT Phú Quốc đã tập trung rà soát, thực hiện tốt cải cách hành chính, đôn đốc thực hiện quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất và cho thuê đất. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến nay tại Phú Quốc cũng mới có 34 dự án đi vào hoạt động, tăng 04 dự án so với năm 2016 (chưa kể có 05 dự án đã hoạt động một phần) với tổng vốn đầu tư 14.243 tỷ đồng; 35 dự án đang triển khai xây dựng, tăng 06 dự án so với năm 2016, tổng vốn đầu tư ước tính 94.642 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư trên địa bàn hiện vẫn còn phát sinh những tồn tại, vướng mắc, khó khăn như nguồn vốn đầu tư hạ tầng của trung ương hỗ trợ cho Phú Quốc năm 2017 đã bị cắt giảm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình. Tại Phú Quốc đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp chủ trương đầu tư rất nhiều, song số dự án triển khai trên thực địa thì còn ít. Trong cả năm 2017 mới chỉ giao đất được cho 12 dự án. Nguyên nhân chính do vướng mắc trong thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, công tác tái định cư. 

Đa số các dự án từ 1-3 năm mới chỉ hoàn thành phương án triển khai công tác chi trả đền bù cho người dân. Quá trình sử dụng đất của người dân tại Phú Quốc rất phức tạp, cơ quan chức năng phải thẩm định rất nhiều lần dẫn đến việc bàn giao đất cho nhà đầu tư ngoài thực địa còn khó khăn, chậm do các hộ dân tranh chấp, khiếu kiện. Bên cạnh đó là tiến độ xây dựng các khu tái định cư của các dự án chưa triển khai nên người dân chưa bàn giao đất. Một số nhà đầu tư thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đầu tư, nhưng năng lực của đơn vị tư vấn còn yếu dẫn đến mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa hồ sơ. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa đồng bộ khiến một số dự án bị người dân lấn chiếm, tái chiếm, gây khó khăn cho việc triển khai.

Ban Quản lý KKT Phú Quốc cho biết, trong năm 2018 sẽ tập trung giải quyết, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Đồng thời cũng tăng cường sát các dự án đầu tư, kiên quyết tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi chủ trương đầu tư đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, hoặc cố tình trì hoãn kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục. Kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong công tác giao đất, xây dựng, môi trường. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch…/.

Ngọc Quỳnh