Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 21:24
Công đoàn Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội:

Đổi mới và nâng cao công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn

14:11 | 09/02/2018
Vừa qua, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Công đoàn Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho cán bộ công đoàn tại công ty mẹ - tổng công ty từ cấp tổ trưởng công đoàn trở lên.
85 cán bộ công đoàn của Tổng công ty Bia  - rượu - nước giải khát Hà Nội được nâng cao nghiệp vụ công đoàn 

Tham gia lớp học có 85/106 cán bộ công đoàn được tập huấn với hai nội dung là: Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức và hoạt động công đoàn cấp cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và hướng dẫn các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

Theo đại diện Công đoàn tổng công ty, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn vẫn còn một số vấn đề cần phải khắc phục như chưa xác định nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng do cán bộ công đoàn tại công ty mẹ - tổng công ty đều kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo nghiệp vụ công đoàn, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm, thói quen.

Để khắc phục tình trạng này, Công đoàn tổng công ty đã tăng cường tổ chức các lớp đào đào, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới tham gia công tác công đoàn... Nội dung tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn cần thấy nội dung nào là cần thiết, xác định đối tượng đào tạo để lựa chọn nội dung, chuyên đề ưu tiên trong đào tạo, tập huấn. Bên cạnh đó, thống nhất biên soạn bộ tài liệu, tài liệu giảng dạy, xác định cho từng loại đối tượng.

Thúy Hà