Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/08/2018 07:25

​Đổi mới tư duy, thu hút nhân tài

06:15 | 13/05/2018
Cùng với sự chỉ đạo, xử lý quyết liệt những vụ án tham nhũng có liên quan đến công tác cán bộ thời gian qua, Trung ương Đảng tiếp tục đề xuất và thực hiện Đề án "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", đã tạo sự kỳ vọng về tư duy đổi mới, dân chủ về một nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
Ảnh Internet

Theo dự thảo Đề án, cán bộ quy hoạch vào các chức danh cấp chiến lược (lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) phải là người có tâm, có tầm, có tài và mong muốn được cống hiến cho đất nước; được đào tạo toàn diện về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, tin học, ngoại ngữ theo chương trình chuyên biệt. 

Việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, cạnh tranh lành mạnh ở tất cả các chức danh, không phân biệt người trong Đảng hay ngoài Đảng; tạo cơ hội nhiều hơn cho những người trẻ tuổi, có bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm... Các ứng viên ứng tham gia phải trình bày chương trình hành động, cam kết chịu trách nhiệm về chức danh, công việc của mình. 

Đặc biệt, Đề án cũng đưa ra quyết tâm chặn đứng tiêu cực và triệt để chống tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ thông qua việc chuẩn hóa quy trình, quy định về công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, thu hồi các quyết định sai trái. 

Đi kèm với đó là các quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để chủ trương "có lên có xuống", "có vào có ra" là việc bình thường trong công tác cán bộ. Nghĩa là sẽ tránh được tình trạng "nói hay, làm dở" hay tư duy từ bao lâu nay "sống lâu lên lão làng", "con ông cháu cha", "tư duy nhiệm kỳ"... 

Nhiều ý kiến cho rằng, một Nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển bền vững phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố "con người", do đó công tác phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, quy hoạch, bầu cử, sắp xếp, quản lý cán bộ... có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định đến tương lai của đất nước. 

TIN LIÊN QUAN
Hội nghị Trung ương 7 thảo luận về chính sách tiền lương
Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 7
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Đình Dũng