Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn
​Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Doanh nghiệp sẽ được phục vụ tốt hơn

07:00 | 07/09/2017
Văn phòng Chính phủ đang Dự thảo Nghị định về Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), lấy doanh nghiệp (DN) và người dân làm trung tâm phục vụ.   

Cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện CCHC theo Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thời gian qua được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020. 

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); giải quyết các thủ tục cho cá nhân và tổ chức thông thoáng, thuận tiện, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn. 

Đến nay, đã có 1.138/1.210 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (chiếm tỷ lệ 94%), cấp huyện có 705/713 đơn vị (chiếm tỷ lệ 98.9%), cấp xã có 10.981/11.162 đơn vị (chiếm tỷ lệ 98,4%) thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong đó, 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu thống nhất trong triển khai, làm giảm hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định về Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) - cho rằng, chất lượng triển khai Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở nhiều địa phương còn thấp; còn tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ, phiền nhiễu cho DN và người dân… Nguyên nhân do sự phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế; chất lượng, chế độ cho công chức tại bộ phận một cửa còn chưa được quan tâm đúng mức; việc đầu tư và ứng dụng CNTT giữa các tỉnh, thành phố không đồng đều...

Từ thực tế trên, ông Ngô Hải Phan cho biết, Dự thảo Nghị định về Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC phải lấy DN và người dân làm trung tâm phục vụ. Dự thảo mới có 7 chương với 44 điều, nhiều điều mới, quy phạm hóa các phương thức giải quyết; nhấn mạnh việc lấy cá nhân, tổ chức làm trung tâm.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định sẽ làm rõ trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức chỉ được thực hiện khi công khai, minh bạch; gắn cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử...

Theo bà Nguyễn Thu Hương - Quản lý cao cấp Oxfam tại Việt Nam - Dự thảo Nghị định về Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã đưa vào nhiều điểm mới và tiến bộ; áp dụng hệ thống CNTT trong vận hành văn phòng một cửa điện tử. Những điểm mới này sẽ góp phần hiện thực hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Ông Tạ Quang Trường - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai - cho rằng, để triển khai, thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC theo Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Dự thảo Nghị định cần quy định một lộ trình thực hiện hợp lý. Đồng thời, có giải pháp đầu tư hệ thống CNTT đồng bộ, thống nhất, trong đó, phần mềm kết nối, chia sẻ dữ liệu được liên kết với nhau để có thể theo dõi hồ sơ tại từng cấp hành chính; bảo đảm vận hành thông suốt, kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương... 

Thảo - Dương