Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Dịch vụ dầu khí: Nâng cao chất lượng, hướng ra thị trường quốc tế

10:35 | 13/04/2018
Năm 2018, các đơn vị dịch vụ dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải liên tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ dầu khí chất lượng cao, tập trung mục tiêu hướng ra thị trường quốc tế. Đây là khẳng định của lãnh đạo PVN tại Hội nghị triển khai công tác dịch vụ năm 2018, diễn ra mới đây. 
Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển dịch vụ dầu khí, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao

Trong năm 2017, trước những diễn biến do tác động của kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, PVN đã xác định mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn. Trong đó, về lĩnh vực dịch vụ dầu khí có cơ chế, chính sách phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ dầu khí, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao; Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường mở rộng cung cấp dịch vụ dầu khí ra nước ngoài, đặc biệt là cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các dự án của tập đoàn ở nước ngoài.

Kết quả, công tác dịch vụ năm 2017 của PVN đạt 167,2 nghìn tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm và chiếm tỷ trọng 33,6% trong tổng doanh thu của PVN, tăng 11,2% doanh thu so với năm 2016. Riêng doanh thu dịch vụ dầu khí từ nước ngoài của toàn bộ các đơn vị năm 2017 đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng tới 17,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó có thể kể đến một số đơn vị có sự vượt trội như PTSC đạt 2,601 nghìn tỷ đồng, PVTrans đạt 1,170 nghìn tỷ đồng, đặc biệt là PVOIL đạt 22,146 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các đơn vị dịch vụ dầu khí vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại như khối lượng công việc và giá nhiều loại hình dịch vụ của một số đơn vị giảm mạnh; một số loại hình dịch vụ còn có sự chồng chéo; sự phối hợp, hỗ trợ cùng phát triển giữa các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; khả năng cạnh tranh của các đơn vị cung cấp dịch vụ còn chưa cao… đã tác động tiêu cực đến các đơn vị khi tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Trước thực tế đó, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh yêu cầu, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khẩn trương thực hiện công tác tái cơ cấu, nâng cao khả năng cạnh tranh của các đơn vị dịch vụ; đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần mạnh dạn đẩy nhanh các công tác đấu thầu, sử dụng dịch vụ trong nước, công khai, minh bạch trong cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ dầu khí. “Các đơn vị dịch vụ phải liên tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, vừa thúc đẩy kinh doanh các sản phẩm dịch vụ trong nước, vừa tập trung đấu thầu các gói thầu quốc tế. Đây là cuộc cạnh tranh sống còn của ngành dịch vụ dầu khí nên không thể chờ đợi mà phải hành động”- ông Thanh nhấn mạnh.

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn:

Cần quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ, quy hoạch phải trở thành định hướng cho tất cả các đơn vị dịch vụ để xây dựng cũng như phát triển kế hoạch đầu tư tiếp theo của các đơn vị; tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ dầu khí chất lượng cao, tập trung mục tiêu hướng ra thị trường quốc tế… 

Phạm Sơn