Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/09/2018 17:13

Đẩy nhanh tốc độ cấp đăng ký sở hữu trí tuệ

13:00 | 13/01/2018
Những năm gần đây, số lượng các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đang ngày một gia tăng, liên tục bị các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý. Do vậy, cần đẩy nhanh tốc độ xử lý, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp (DN) trong việc bảo hộ thương hiệu, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
Tăng cường hỗ trợ xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Chuyển biến về nhận thức

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và văn bản pháp luật về SHTT. Đến nay, Việt Nam đã có một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, phù hợp với các chuẩn mực chung của thế giới. Hoạt động của toàn hệ thống SHTT đã đạt được những kết quả khả quan. Đặc biệt, nhận thức của cộng đồng và DN về quyền SHTT đã có sự chuyển biến rõ rệt. Điều này được minh chứng qua số lượng đơn đăng ký SHTT, nhất là sở hữu công nghiệp đã tăng lên.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục SHTT diễn ra mới đây, Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí cho biết, tính đến hết ngày 30/11/2017, Cục SHTT đã tiếp nhận 93.614 đơn các loại, trong đó có 53.894 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016); thực hiện xử lý được 75.683 đơn các loại, trong đó có 36.901 xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 4,8% so với năm 2016) và cấp 25.744 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp các loại.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017, Cục SHTT đã trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục đặt hàng đối với 58 dự án; ký hợp đồng giao thực hiện 8 dự án. Các dự án tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ bảo hộ, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ của DN; hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT...

Đến nay, chúng ta đã tạo lập một hệ thống tài sản trí tuệ với tổng số khoảng 330.000 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp. Đây là nền tảng có giá trị cao, tạo điều kiện cho DN, xã hội khai thác phục vụ phát triển kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào lao động chất lượng cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đơn giản hóa thủ tục

Tuy nhiên, ông Đinh Hữu Phí thừa nhận, dù đã có nhiều cố gắng nhưng công tác xử lý đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tình trạng tồn đơn vẫn chưa được khắc phục. Nguyên nhân là do lượng đơn nộp vào Cục ngày càng tăng, trong khi các điều kiện cần thiết để xử lý đơn chưa được cải thiện như: Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực còn thiếu, tài chính hạn chế…

Để xử lý tình trạng trên, trong thời gian tới, Cục SHTT sẽ tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình xử lý; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong xử lý đơn; xây dựng định mức lao động và đơn giá áp dụng trong công tác thẩm định. Bên cạnh đó, Cục sẽ đầu tư để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và bổ sung nhân lực thẩm định viên.

Đồng thời, tích cực tham gia các cơ chế chia sẻ kết quả trong xử lý đơn như: Cơ chế thẩm định đơn nhanh, Chương trình Hợp tác thẩm định đơn sáng chế ASEAN (ASPEC), tăng cường sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định của nước ngoài và quốc tế đối với đơn sáng chế; hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học trong thẩm định đơn đăng ký sáng chế...

Năm 2018, Cục SHTT tập trung xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành; đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về SHTT; triển khai nhiệm vụ về sửa đổi Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các thông tư quản lý Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ...

Quỳnh Long