Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 19/08/2018 21:56

Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng

16:54 | 18/01/2018
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 5917/BHXH-CSYT hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi trong khám chữa bệnh đối với trường hợp khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị đảm bảo cấp thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Ảnh minh họa

Công văn 5917/BHXH-CSYT nêu rõ, để tạo điều kiện thuận lợi trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT đối với trường hợp người bệnh đang điều trị KCB nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; đồng thời đảm bảo nghĩa vụ của người tham gia BHYT là đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 37 Luật BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Đối với các trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú, thẻ BHYT hết hạn đến 31/12/2017, theo công văn cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở KCB rà soát, lập danh người bệnh; kiểm tra, xác định lý do người bệnh chưa có thẻ BHYT giá trị sử dụng từ 1/1/2018. Còn đối với trường hợp chưa có thẻ BHYT do khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT không kịp thời (trừ nhóm đối tượng có mã HC, DN) thì tạm thời giải quyết hưởng BHYT đến hết đợt điều trị.

Riêng trường hợp cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đã tham gia BHYT nhưng chưa kịp nhận thẻ BHYT, công văn yêu cầu cơ quan BHXH cấp cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) hoặc Biên lai thu tiền đóng BHYT do đại lý thu cấp (Mẫu C68-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam) trong đó có ghi rõ mã thẻ BHYT cũ để sử dụng thay thế thẻ BHYT theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

Còn trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia BHYT cho người lao động, theo công văn cơ quan BHXH phải thông báo để chủ sử dụng lao động biết về việc này và nêu rõ người bệnh sẽ không được quyền lợi KCB BHYT khi thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở KCB nơi người bệnh đang điều trị hướng dẫn người bệnh (hoặc thân nhân) đến địa phương nơi phát hành thẻ BHYT (bao gồm đại lý thu đã tham gia BHYT trước đó hoặc cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng làm đại lý thu hoặc cơ quan BHXH) làm thủ tục tiếp tục tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

Bên cạnh đó, trường hợp các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn, công văn nêu rõ sẽ được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và BHXH cấp huyện phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo việc cấp thẻ BHYT kịp thời và chuyển trả người tham gia BHYT để có thẻ BHYT khi đi KCB từ ngày 1/1/2018. Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Hoa Quỳnh