Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn
Giai đoạn 2016 - 2020

Đã phân bổ 91,3% vốn đầu tư công

06:04 | 17/04/2018
Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước được phép phân bổ tối đa là 1,8 triệu tỷ đồng, trong đó, đã phân bổ 1,642 triệu tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng mức kế hoạch.
Kết quả hình ảnh cho vốn đầu tư công
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trên thực tế, nguồn ngân sách nhà nước dành cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2016 - 2020 là 2 triệu tỷ đồng, trong đó quy định trích 10% dự phòng chung theo từng nguồn vốn, tương đương 200.000 tỷ đồng, nên vốn phân bổ tối đa còn lại 1,8 triệu tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh cho biết, KHĐTCTH là bước đột phá quan trọng trong quản lý nhà nước về đầu tư công (ĐTC). KHĐTCTH cũng tạo đổi mới căn bản trong phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Đối với các dự án mới, ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa, dự án quy mô nhỏ bố trí từ nguồn ngân sách địa phương. Đối với các dự án dở dang từ giai đoạn 2011- 2015 chuyển sang, tiếp tục được bố trí vốn theo mức đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho đến khi hoàn thành. Việc bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 đã tập trung hơn, đồng thời, tạo khuôn khổ pháp lý liên quan nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) và ứng trước dự toán chi đầu tư XDCB chặt chẽ hơn. Phấn đấu sau năm 2020, không còn tình trạng nợ đọng XDCB và việc ứng trước dự toán chi đầu tư XDCB được kiểm soát chặt chẽ.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong ĐTC, song đại diện Bộ KH&ĐT vẫn cho rằng, KHĐTCTH chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, dẫn tới hiệu quả thu hút của khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ công chưa hiệu quả. Một phần của những tồn tại này là do chưa có cơ chế, chính sách đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hơn nữa, hiện tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chỉ chiếm 25% tổng chi ngân sách, thấp hơn nhiều giai đoạn trước. Do đó, còn nhiều dự án, chủ yếu ở các địa phương chưa được bố trí trong KHĐTCTH, gây ra tình trạng mất cân đối giữa khả năng đáp ứng nguồn vốn và nhu cầu về vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương. 

Nhằm tạo điều kiện cho khu vực tư nhân trong và ngoài nước tham gia các dự án ĐTC, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện chính sách liên quan đến thu hút đầu tư theo hình thức PPP để tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia ĐTC và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Hoa Quỳnh