Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/08/2018 10:15

Cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

17:39 | 27/04/2018
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 4/2018.
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 30/4/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,75 triệu người, BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 11,6 triệu người; BHYT là 80,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số. Theo đó, trong tháng 4/2018, toàn ngành thu 27.909 tỷ đồng; lũy kế hết tháng 4/2018 toàn ngành thu 96.747 tỷ đồng, trong đó: thu BHXH là 63.791 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp là 4.514 tỷ đồng; thu BHYT là 28.441 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 4/2018, toàn ngành đã giải quyết các chế độ BHXH cho hơn 1,1 triệu lượt người; lũy kế 4 tháng đầu năm 2018 đã giải quyết cho hơn 3,3 triệu lượt người, trong đó có 39.641 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 211.800 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần, 3.096.410 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 4/2018, cả nước có khoảng 15,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 4 tháng đầu năm có trên 55 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Cũng trong tháng 4, phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho 52.662 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.386 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 4 tháng đầu năm, giải quyết cho 133.730 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.731 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Tính chung, trong tháng 4/2018, toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 25.086 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2018, số chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp toàn ngành là 93.366 tỷ đồng, trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 14.873 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 46.472 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 2.342 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 29.679 tỷ đồng.

Ngoài ra, thi hành Luật BHXH số 58/2014/QH13, từ đầu năm 2017, ngành BHXH đã tổ chức thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Sau hơn một năm triển khai, tính đến ngày 31/3/2018, cả nước đã bàn giao được 11.325.624 sổ BHXH cho người lao động, đạt 78,81 % so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao, tạo sự đồng thuận từ phía đơn vị sử dụng lao động, sự phấn khởi cho người tham gia BHXH khi lần đầu tiên được cầm cuốn sổ BHXH của mình.

Trong tháng 5/2018, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm đó là tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy tổ chức sơ kết và hoàn thiện báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục tham gia cùng Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Đề án cải cách tiền lương, Đề án cải cách BHXH trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; hoàn thiện dữ liệu và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử…

Quỳnh Nga